Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Thánh có nói gì về việc giúp cuộc hôn nhân thứ hai thành công không?

Áp-ra-ham là người duy nhất trong Kinh thánh được mô tả cụ thể là tái hôn sau khi người vợ / chồng qua đời (Sáng thế ký 25: 1), nhưng Kinh thánh không mô tả cuộc hôn nhân thứ hai của Áp-ra-ham như thế nào. Kinh thánh không mô tả cụ thể một người tái hôn sau khi ly hôn. Tuy nhiên, cho dù cuộc hôn nhân thứ hai là do cuộc hôn nhân trước đó kết thúc bằng ly hôn hoặc cái chết của người phối ngẫu , thì có những nguyên tắc Kinh thánh chắc chắn áp dụng để cuộc hôn nhân thứ hai thành công.
Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
I Phi-e-rơ 3: 7
Dù là cuộc hôn nhân thứ nhất, thứ hai hay thứ ba, người chồng phải hy sinh yêu vợ (Ê-phê-sô 5:25) và người vợ phải nhân từ phục tùng chồng (Ê-phê-sô 5:22). Vợ chồng phải coi hôn nhân là vĩnh viễn và không thể tách rời ngoài cái chết (Ma-thi-ơ 19: 6). Vợ chồng phải yêu thương nhau, tha thứ cho nhau và tìm cách tôn trọng và hiểu nhau (Ê-phê-sô 5:33; 1 Phi-e-rơ 3: 7).
Các cuộc hôn nhân thứ hai thường dẫn đến việc gia đình hòa hợp , và bản thân điều đó có thể tạo ra rất nhiều căng thẳng. Các nghỉ và cleave nguyên tắc là hết sức quan trọng. Cuộc hôn nhân được ưu tiên hơn tất cả các mối quan hệ gia đình khác, vì trong hôn nhân chỉ có hai người là ruột thịt . Những xung đột thường nảy sinh trong một gia đình hòa hợp phải được giải quyết bằng sự thống nhất.
Điều rất quan trọng là người chồng và người vợ trong cuộc hôn nhân thứ hai không so sánh vợ / chồng mới của họ với người phối ngẫu trước của họ. Làm như vậy chỉ dẫn đến sự cay đắng, ghen tị và những kỳ vọng không thực tế. Người phối ngẫu mới không phải là người giống như người phối ngẫu trước và không nên như vậy. Cho dù cuộc hôn nhân trước đó là tuyệt vời hay khủng khiếp, những cảm xúc và nỗi đau không nên chuyển sang cuộc hôn nhân thứ hai.
Đâu không có nghị luận, đó mưu định phải phế; Nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành.
Châm-ngôn 15:22
Trên hết, chìa khóa để làm cho cuộc hôn nhân thứ hai thành công là cam kết cuộc hôn nhân với Đức Chúa Trời và trông cậy vào Ngài về ân điển và sức mạnh cần thiết. Hôn nhân nhằm minh họa cho Đấng Christ và hội thánh (Ê-phê-sô 5: 29–32). Chỉ qua Chúa Giê-su, một cuộc hôn nhân mới có thể là tất cả những gì Đức Chúa Trời dự định. Ngoài ra, trong bất kỳ cuộc hôn nhân nào, khi gặp khó khăn, các cặp vợ chồng nên tìm kiếm lời khuyên khôn ngoan từ mục sư và / hoặc cố vấn Tin Lành (Châm-ngôn 15:22). Hiểu những gì Đức Chúa Trời phán về hôn nhân và phục tùng Ngài là chìa khóa để làm nên thành công của bất kỳ cuộc hôn nhân nào.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Phi-e-rơ 3: 7 - Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
Châm-ngôn 15:22 - Đâu không có nghị luận, đó mưu định phải phế; Nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.