Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh thánh nói gì về việc tái hôn sau khi vợ / chồng bạn qua đời?

Vậy ta muốn những gái góa còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu.
I Ti-mô-thê 5:14
Một người có đủ điều kiện để tái hôn sau khi anh ta / cô ta góa vợ không? Trong một số trường hợp, Kinh Thánh không chỉ nói về việc tái hôn sau khi vợ hoặc chồng qua đời, mà còn thực sự khuyến khích điều đó (1 Cô-rinh-tô 7: 8-9; 1 Ti-mô-thê 5:14). Văn hóa Do Thái vào thời Kinh thánh cũng khuyến khích điều này vì những lý do khác nhau. Trong hầu hết các trường hợp, Kinh Thánh đề cập đến vấn đề góa phụ hơn là góa bụa. Tuy nhiên, không có điều gì trong ngữ cảnh của bất kỳ đoạn văn nào trong số này khiến chúng tôi tin rằng tiêu chuẩn là dành riêng cho giới tính.
Việc giải quyết chủ yếu cho các góa phụ có thể là vì ba lý do. Đầu tiên là nam giới thường làm việc bên ngoài gia đình, đôi khi làm những công việc nguy hiểm. Cũng như bây giờ, đàn ông trong thời Kinh thánh có tuổi thọ trung bình ngắn hơn vợ của họ. Vì vậy, những người góa bụa phổ biến hơn nhiều so với những người góa chồng.
Hãy kính những người đàn bà góa thật là góa.
I Ti-mô-thê 5: 3
Lý do thứ hai là thực tế là phụ nữ hiếm khi có bất kỳ phương tiện nào để hỗ trợ bản thân và con cái của họ vào thời Kinh Thánh (2 Các Vua 4: 1-7). Tái hôn là cách chính mà một góa phụ sẽ giành lại được sự bảo vệ và chu cấp cho những nhu cầu của bản thân và con cái. Một khi Đấng Christ thành lập Hội Thánh, Hội Thánh trở nên có trách nhiệm chăm sóc những người góa bụa trong những hoàn cảnh nhất định (1 Ti-mô-thê 5: 3-10).
Chúng nó không được lấy đàn bà góa hoặc bị để mà làm vợ; nhưng phải lấy gái đồng trinh về dòng nhà Y-sơ-ra-ên, hay là lấy vợ góa của một thầy tế lễ.
Ê-xê-chi-ên 44:22
Vấn đề thứ ba là việc nối dõi tông đường và tên họ của người chồng là một mối quan tâm trong văn hóa Do Thái. Kết quả là, nếu một người chồng chết mà không để lại bất kỳ đứa con nào tiếp nối tên của mình, thì anh trai của anh ta được khuyến khích kết hôn với người góa bụa và sinh con cho cô ta. Những người đàn ông khác trong gia đình cũng có quyền lựa chọn, nhưng có một thứ tự thích hợp để mỗi người đàn ông có cơ hội hoàn thành hoặc chuyển giao trách nhiệm này (xin xem sách Ru-tơ để biết ví dụ về điều này). Ngay cả giữa các linh mục (những người phải tuân theo một tiêu chuẩn cao hơn), việc tái hôn sau khi vợ hoặc chồng qua đời vẫn được cho phép. Trong trường hợp của các thầy tế lễ, theo quy định rằng họ chỉ kết hôn với góa phụ của một thầy tế lễ khác (Ê-xê-chi-ên 44:22). Vì vậy, dựa trên tất cả các chỉ dẫn trong Kinh thánh về chủ đề này, việc tái hôn sau khi vợ hoặc chồng qua đời được Chúa cho phép.
Rô-ma 7: 2-3 cho chúng ta biết, “Chẳng hạn, theo luật, một người phụ nữ đã kết hôn phải ràng buộc với chồng mình cho đến khi anh ta còn sống, nhưng nếu chồng chết, cô ta được giải thoát khỏi luật hôn nhân. Vì vậy, nếu cô ấy kết hôn với một người đàn ông khác trong khi chồng cô ấy vẫn còn sống, cô ấy được gọi là ngoại tình. Nhưng nếu chồng cô ấy chết, cô ấy được giải thoát khỏi luật đó và không phải là một người ngoại tình, mặc dù cô ấy đã kết hôn với một người đàn ông khác ”. Ngay cả khi ly hôn xảy ra trong 50% các cuộc hôn nhân ngày nay, hầu hết các lời thề trong đám cưới vẫn có cụm từ “cho đến khi chết chúng ta chia tay nhau”. Cụm từ này có thể không cụ thể từ Kinh thánh, nhưng nguyên tắc là kinh thánh.
Khi một người nam và một người nữ kết hôn, Đức Chúa Trời kết hợp họ như một thịt (Sáng thế ký 2:24; Ma-thi-ơ 19: 5-6). Điều duy nhất có thể phá vỡ sợi dây hôn nhân, trong mắt Đức Chúa Trời, là cái chết. Nếu vợ / chồng của một người qua đời, người vợ góa chồng / góa vợ hoàn toàn được tự do tái hôn. Sứ đồ Phao-lô cho phép các góa phụ tái hôn trong 1 Cô-rinh-tô 7: 8-9 và khuyến khích các góa phụ trẻ tái hôn trong 1 Ti-mô-thê 5:14. Việc tái hôn sau khi vợ hoặc chồng qua đời hoàn toàn được Chúa cho phép.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Ti-mô-thê 5:14 - Vậy ta muốn những gái góa còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu.
I Ti-mô-thê 5: 3 - Hãy kính những người đàn bà góa thật là góa.
Ê-xê-chi-ên 44:22 - Chúng nó không được lấy đàn bà góa hoặc bị để mà làm vợ; nhưng phải lấy gái đồng trinh về dòng nhà Y-sơ-ra-ên, hay là lấy vợ góa của một thầy tế lễ.
Rô-ma 7: 2 - Cho nên, đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu, thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu; nhưng nếu chồng chết, thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng.
I Ti-mô-thê 5:14 - Vậy ta muốn những gái góa còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.