Young woman traveller hiking in the mountains among natural rocks of Cappadocia, Central Turkey. Concept of adventures and travel lifestyle

Điều Kiện Cần Có Để Phục Hồi Quan Hệ


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=9f35a9833d&mc_eid=UNIQID
Điều Kiện Cần Có Để Phục Hồi Quan Hệ
Mục Sư Rick Warren

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình đang làm điều gì.” (Lu-ca 23:34a)

Tha thứ không phải là tiếp tục một mối quan hệ mà không có thay đổi nào. Trên thực tế, tha thứ và tiếp tục một mối quan hệ là hai điều khác nhau. Một trong hai điều đó là những gì bạn làm với tư cách người bị xúc phạm. Tiếp tục mối quan hệ là điều mà người kia làm để được lại tình cảm của bạn. Chỉ nói “Rất tiếc“ không thôi chưa đủ. Trên thực tế, Kinh Thánh dạy ba điều quan trọng để nối lại một quan hệ đã đổ vỡ. Những điều đó là những gì người xúc phạm người khác phải làm.

1. Phục hồi một mối quan hệ cần có sự ăn năn. Nói cách khác, bạn thật sự cảm thấy buồn rầu về những gì mình đã làm. Là không phải chỉ đến nói: “Tôi rất tiếc.” Mà còn phải nói: “Tôi có lỗi. Xin tha thứ cho tôi.” Bạn có thể thấy tiếc vì thời tiết không tốt hay vì một điều gì đó tương tự, nhưng ăn năn là thú nhận mình có lỗi và cảm thấy hối tiếc thật sự.

2. Phục hồi một mối quan hệ cần có sự bồi thường. Đôi khi bạn phải làm một loại bồi thường thể chất hay vật chất nào đó. Kể cả khi đã được tha thứ, điều đó không có nghĩa là bạn hết trách nhiệm. Bạn vẫn phải trả món nợ cho xã hội hay cho một người nào đó vì những gì thiệt hại hay hư hỏng mà hành động của bạn gây ra.

3. Phục hồi một mối quan hệ đòi hỏi xây dựng lại lòng tin. Anh chị em ơi, điều nầy mất rất rất nhiều thời gian. Khi có ai đó làm bạn tổn thương, bạn phải tha thứ cho họ ngay tức khắc. Nhưng bạn sẽ không tin cậy người đó ngay. Tha thứ được đặt trên nền tảng của ân điển và không có điều kiện. Nhưng lòng tin phải cần thời gian dài lâu mới phục hồi lại được.

Trong văn hóa của chúng ta, có nhiều người không hiểu sự khác nhau giữa tha thứ và tái lập lòng tin trong một mối quan hệ. Mỗi lúc có một nhà lãnh đạo hoặc chính trị hoặc tôn giáo vướng vào một vụ bê bối, luôn có những người bảo rằng: “Chúng ta đâu có ai trọn vẹn. Đều là con người cả mà. Chúng ta cần phải tha thứ cho ông ta và tiếp tục mọi sự.”

Thưa không! Bạn phải tha thứ ngay cho ông, nhưng bạn sẽ không còn lòng tin nơi ông nữa. Kinh Thánh nói rằng lòng tin được thiết lập theo thời gian. Sự khả tín là điều một nhà lãnh đạo phải có khi lãnh đạo. Tất cả những nhà lãnh đạo đều phải được lòng tin; lòng tin là giá trị sống còn của họ. Ngay lúc đánh mất đi lòng tin cậy đó, bạn đã đánh mất quyền lãnh đạo của mình. Bạn có thể có tước vị, nhưng không phải là người lãnh đạo cho đến khi bạn đã xây dựng được lòng tin. Và điều đó sẽ không đến tức thời.

Thảo Luận

Một người nào đó phải làm gì để được lại lòng tin của bạn? Bạn sẵn sàng làm gì để được lại lòng tin của ai đó?

Cho một số thí dụ từ cuộc sống của bạn về việc thấy hối tiếc và ăn năn thật sự.

Trong ba yếu tố để phục hồi một mối quan hệ nêu trên, trách nhiệm của người bị xúc phạm là gì?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=9f35a9833d&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.