Winter panoramic landscape with mountain on background

Nắm Giữ Các Phước Lành Của Chúa Với Bàn Tay Rộng Mở


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=01b7ca8ead&mc_eid=UNIQID
Nắm Giữ Các Phước Lành Của Chúa
Với Bàn Tay Rộng Mở
Mục Sư Rick Warren

“Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được.” (1 Ti-mô-thê 6:6-7)

Chúa quan tâm đến cá tính của bạn hơn là sự thoải mái của bạn. Ngài sẽ không cung cấp cho bạn mọi thứ nếu bạn chưa học được nguyên tắc thỏa lòng trước.

Thỏa lòng không phải là thiếu khát vọng. Nó không phải là thiếu mục tiêu. Thỏa lòng có nghĩa là hạnh phúc của bạn không phụ thuộc vào hoàn cảnh của bạn.

Làm thế nào để bạn loại bỏ sự bất mãn? Bạn loại bỏ nguyên nhân của nó: so sánh. Chúng ta so sánh mọi thứ ở đất nước này – bãi cỏ sân nhà, xe hơi, chồng và vợ, quần áo, cách giáo dục con cái của chúng ta (chúng ta còn dán dòng chữ: “Con Tôi Là Học Sinh Xuất Sắc Trong Tháng” sau xe mình).

Bất cứ khi nào bạn so sánh, bạn sẽ trở nên bất mãn. Bạn phải học cách ngừng so sánh bản thân mình với người khác.

Phao-lô dạy trong Phi-líp 4:12a, “Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được.” Thỏa lòng không đến một cách tự nhiên; đó là điều chúng ta phải học. Nếu chúng ta làm điều này, Chúa hứa sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu tài chính của chúng ta.

Kinh Thánh dạy, “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được.” (1 Ti-mô-thê 6:6-7)

Một trong những bí mật lớn nhất khi học cách trở nên thỏa lòng là nhận ra rằng bạn không thực sự sở hữu bất cứ thứ gì. Tất cả chỉ là các khoản vay cho bạn trong khoảng 80 năm! Bạn đã không mang một điều gì vào thế giới này và bạn cũng sẽ không mang bất cứ thứ gì ra khỏi được. Bạn chỉ sử dụng nó trong khi bạn ở trên trái đất này. Kinh Thánh gọi đó là sự quản lý. Bạn là người quản lý hoặc người quản gia về những gì Chúa cho phép bạn có trong khi bạn ở trên đất, nhưng nó không thực sự là của bạn. Khi bạn hiểu rằng bạn chỉ là một người quản lý các phước lành Chúa ban cho trong cuộc sống của bạn và bạn giữ chúng với một bàn tay rộng mở, bạn sẽ không giận dữ khi các ấy thứ mất di.

Vậy nếu bạn mất đi các thứ thì đã sao? Chúa có thể tắt một vòi nước và mở vòi nước khác một cách dễ dàng. Học cách thoả lòng, bởi vì không có điều gì tồn tại. Chúa quan tâm đến cá tính của bạn hơn là sự thoải mái của bạn

Thảo Luận

Thực tế mà nói, nắm giữ các phước lành của Chúa với một bàn tay rộng mở nghĩa là gì?

Hãy đặt vấn đề đó làm một mục tiêu ngày hôm nay để ý thức về cách bạn so sánh bản thân mình với người khác. Bạn có thể gì khác khi bạn bị cám dỗ muốn so sánh?

Là một người quản lý của một cái gì đó có nghĩa là gì? Bạn là người quản lý gì trên trái đất này?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.