Beautiful woman standing on a pier with arms raised feeling the freedom

Bạn Không Cần Phải Quên


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=894c5cda9d&mc_eid=UNIQID
Bạn Không Cần Phải Quên
Mục Sư Rick Warren

“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28)

Bạn đã từng nghe lập đi lập lại câu nầy: “Hãy tha thứ và quên hết.” Chỉ có một vấn đề trong chuyện nầy đó là: Bạn không thể làm được. Đó là điều không thể! Bạn thật sự không thể quên một nỗi tổn thương trong đời mình. Trên thực tế, bạn không thể nào cố gắng để quên. Bởi vì khi cố gắng quên là lúc bạn tập trung vào điều mà bạn thật sự muốn quên.

Quên không phải điều Chúa muốn bạn làm. Thay vì quên, Ngài muốn bạn tin cậy Ngài và nhìn thấy cái cách Chúa khiến cho việc ấy trở nên tốt lành. Việc đó quan trọng hơn là cố tìm quên, vì lúc đó bạn sẽ cảm tạ Chúa vì Ngài đã biến việc đó trở thành tốt. Chứ bạn không thể cám ơn Chúa vì những điều bạn quên.

Rô-ma 8:28 nói: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28)

Điều đó không có nghĩa là mọi sự đều tốt lành, bởi vì không phải mọi việc đều tốt. Bệnh ung thư không tốt. Tật bệnh không tốt. Chết không tốt. Ly dị là không tốt. Chiến tranh không tốt. Hiếp dâm và lạm dụng là không tốt. Có rất nhiều điều trong đời nầy là điều ác. Không phải cái gì xảy ra trên trần gian nầy đều là ý muốn của Chúa.

Nhưng Chúa phán Ngài sẽ khiến mọi điều xấu trong cuộc sống trở nên tốt nếu bạn tin cậy Ngài. Khi bạn đến với Chúa và thưa với Ngài: “Chúa ơi, con xin trao cho Ngài tất cả những mảnh vỡ của cuộc đời con.” Chúa sẽ ban cho bạn sự bình an trong tâm, xuất phát từ chỗ biết rằng kể cả khi bạn không hiểu tổn thương trong cuộc sống, bạn vẫn có thể tha thứ, biết rằng Chúa sẽ dùng đớn đau đó làm nên ích lợi.

Bạn không cần phải cố quên lỗi lầm mà một người nào đó đã gây ra cho bạn. Thậm chí có cố gắng, bạn cũng không làm được. Nhưng Chúa phán rằng bạn không cần cố gắng để quên. Bạn chỉ cần tha thứ rồi sẽ thấy Chúa khiến điều đó trở nên tốt đẹp như thế nào.

Thảo Luận

Bạn cần làm điều gì để tha thứ cho một người nào đó đã lầm lỗi với bạn để có thể bước tới?

Bạn đã thấy Đức Chúa Trời khiến những hoàn cảnh khó khăn trở nên tốt đẹp như thế nào trong cuộc đời bạn?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=894c5cda9d&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Tôi đã đính hôn với một người không tin. Tôi nên làm gì?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14