Victoria Falls from the air in the afternoon

Bạn Tha Thứ Như Thế Nào?


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=ca84476cc4&mc_eid=UNIQID
Bạn Tha Thứ Như Thế Nào?
Mục Sư Rick Warren

“Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. 19 (https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/46/5:19%22%20%5Co%20%22Share%20Verse&mc_cid=ca84476cc4&mc_eid=UNIQID) Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. 20 (https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/46/5:20%22%20%5Co%20%22Share%20Verse&mc_cid=ca84476cc4&mc_eid=UNIQID) Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 5:18-20)

Năm 1956, có năm vị giáo sĩ Mỹ đi đến vùng rừng nhiệt đới miền Đông Amazon ở Ecuador để thăm bộ tộc Huaorani lần thứ hai, bộ tộc mà những nhà nhân chủng học cho là một xã hội gian ác, hung bạo nhất trên địa cầu. Họ có văn hóa giết người, và các công trình nghiên cứu cho thấy 60% người trong bộ lạc đã chết vì bị giết.

Vừa khi các giáo sĩ ra khỏi máy bay, họ đã bị những người trong bộ lạc đâm chết. Tin tức về cái chết dã man của họ đã được truyền đi khắp thế giới và nằm ở trang bìa của tờ thời báo Life, báo Time và Newsweek. Nhiều nhật báo đã tường thuật cái chết của những người ấy, trong đó có Nate Saint và Jim Elliot.

Vài năm sau đó, Elisabeth và Valerie Elliot, vợ và con gái của Jim, cùng Rachel Saint, chị gái của Nate, dọn đến ở trong làng Huaorani để bày tỏ tình yêu và sự tha thứ cũng chăm sóc cho những người đã giết người nhà của họ. Nhờ đó, Mincaye, vị tù trưởng bộ lạc, và năm người đã tham gia vào việc giết chết các vị giáo sĩ tất cả đều trở thành Cơ-đốc nhân.

Bạn chỉ hiểu được gương tha thứ mà Elisabeth Elliot và Rachel Saint đã làm khi kinh nghiệm được sự tha thứ Chúa ban cho. Một khi kinh nghiệm được sự tha thứ ấy rồi, vậy thì bạn sẽ tha thứ người khác như thế nào? Bạn sẽ làm bốn điều mà những phụ nữ nầy đã làm:

Từ bỏ quyền trả thù. Rô-ma 12:19 nói: “Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.” (Rô-ma 12:19) Hãy để việc ấy cho Đức Chúa Trời. Ngài sẽ liệu lo, và Ngài sẽ làm việc đó tốt hơn bạn làm.

Lấy điều lành trả điều ác. Làm sao biết được bạn đã hoàn toàn tha thứ cho ai đó? Thật bạn sẽ cầu nguyện để Chúa ban phước cho người đã làm mình tổn thương. Kinh Thánh nói: “Nhưng ta phán cùng các ngươi, là người nghe ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình.” (Lu-ca 6:27-28)

Lập lại những bước tha thứ ấy luôn khi cần. Phi-e-rơ hỏi Chúa Jesus trong Ma-thi-ơ 18:21: “Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Jesus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? Chúa Jesus trả lời: “Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy.” (Ma-thi-ơ 18:22)

Cứu những người khác bằng Phúc Âm về sự tha thứ của Chúa. Kinh Thánh 2 Cô-rinh-tô 5:18-20 nói: “Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.”

Thảo Luận

Tại sao việc buông bỏ nhu cầu muốn trả thù hay “quyết định cuối cùng” lại rất khó?

Bạn có thể làm gì để nêu gương tha thứ trong cuộc đời mình?

Ai trong cuộc đời bạn cần nghe sứ điệp của Chúa về sự bình an và sự cứu rỗi?


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Nghiện nội dung khiêu dâm có phải là một lý do có thể chấp nhận được để ly hôn?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Làm thế nào để một người xử lý xung đột trong hôn nhân?
"rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, " Ê-phê-sô 4:22
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31