Đừng Lãng Phí Thời Kỳ Cô Đơn Của Bạn


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=2f2a3c15c4&mc_eid=UNIQID
Đừng Lãng Phí Thời Kỳ Cô Đơn Của Bạn
Mục Sư Rick Warren

“Khi con sẽ đến, hãy đem áo choàng mà ta để lại tại nhà Ca-bút, thành Trô- ách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da.” (2 Ti-mô-thê 4:13)

Bạn sẽ làm gì khi đang trải qua thời kỳ cô đơn? Câu trả lời được minh họa trong đời sống của Phao-lô ghi trong 2 Ti-mô-thê 4, khi ông đang bị cầm tù và chờ ngày bị xử tử.

Khi bạn đi qua thời kỳ cô đơn, bạn cần làm cho thì giờ của bạn trở nên có ý nghĩa.

Điều đó có nghĩa là cố tạo ra những kết quả tốt nhất từ nghịch cảnh. Hãy chống trả lại cám dỗ không làm gì hết. Hãy làm vài việc – việc gì cũng được. Cố nghĩ ra những cách sáng tạo để tận dụng được những thời kỳ bạn phải ở trong cảnh cô đơn.

Ở trong tù Phao-lô viết cho Ti-mô-thê, và căn dặn, “Khi con sẽ đến, hãy đem áo choàng mà ta để lại tại nhà Ca-bút, thành Trô- ách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da.” (2 Ti-mô-thê 4:13)

Trong lúc cô đơn, bạn cần được thoải mái và hiệu quả. Dẫu đang cô đơn, Phao-lô đã không than thân trách phận. Ông không than phiền hay bỏ cuộc. Đấy là Phao-lô, một trong những tín hữu Cơ-đốc mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ, chỉ thua chính Chúa Giê-xu thôi, người đã mang vô số người đến với Chúa Giê-xu, và người phải sống hoàn toàn cô đơn trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Ông đã làm gì? Ông tận dụng hoàn cảnh. Ông tận dụng thì giờ của mình. Ông dặn dò hai điều:

1. “Đem áo choàng của tôi.” Những nhà tù La-mã đều ẩm ướt, tối tăm, và lạnh lẽo. Ông đã làm hết sức để giữ sức khỏe cho mình. Thói thường của con người là khi chúng ta sống trong cô đơn, trầm cảm, chúng ta không gìn giữ sức khỏe của chính mình – thể chất hay phương diện khác. Chúng ta không tập thể dục. Chúng ta không nghỉ ngơi đầy đủ. Chúng ta không ăn uống đúng đắn. Phao-lô đã làm hết sức để giữ gìn sức khỏe mình. Một số trong các bạn cần nghe điều này ngày hôm nay, bởi vì bạn không lo gìn giữ thân thể mình bởi mình đang cô đơn.

2. “Đem những quyển sách của tôi.” Phao-lô là người thích liên hệ với mọi người khác. Ông không thích ở một mình; đó không phải là lối Chúa dựng nên ông. Bị biệt giam trong tù là điều trái ngược với nơi mà ông muốn sống. Thế nhưng ông đã cố hết sức làm những gì có thể. Ông đã viết nhiều bức thư mà ngày nay đã được gom lại thành sách trong Kinh Thánh Tân Ước. Có lẽ cách duy nhất mà Chúa có thể làm để khiến ông chậm lại là để ông phải chịu cảnh biệt giam. Hai ngàn năm sau, chúng ta vẫn còn hưởng được lợi ích từ sự cô đơn của Phao-lô.

Thảo Luận

Khi cô đơn, bạn có thể làm gì mà khó có thể làm được nếu có những người khác cạnh bên?

Các bước thực tiễn nào bạn cần làm hôm nay để gìn giữ sức khỏe cho mình tốt hơn?

Ai sẽ là người hưởng được lợi ích nhiều nhất từ những điều bạn đã học được trong lúc cô đơn?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Kinh Thánh có nói độ tuổi thích hợp để kết hôn không?
"Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi; mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói: Ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, " Ru-tơ 1:12
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tình Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Một tín đồ Tin Lành phải làm gì nếu kết hôn với người không tin Chúa?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5