Monument Valley, Arizona, USA at dusk.

Thập Giá Nói “Hãy Bỏ Qua”


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=bc8b507b83&mc_eid=UNIQID
Thập Giá Nói “Hãy Bỏ Qua”
Mục Sư Rick Warren

“Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng.”
(Hê-bơ-rơ 12:15)

Tha thứ là miễn phí. Nhưng nó không rẻ. Nó đòi Chúa Jesus phải trả bằng mạng sống Ngài. Và nó cũng không dễ. Tha thứ chỉ có thể xảy ra khi người bị xúc phạm tự nguyện mang lấy món nợ và không trả đũa hoặc trả thù. Đó là điều Chúa Jesus đã làm cho chúng ta. Đó là điều Ngài kêu gọi chúng ta làm cho người khác.

Nhưng làm sao bạn có thể buông ra tổn thương của mình? Kinh Thánh bảo có ba bước chúng ta có thể làm để được giải thoát khỏi việc không tha thứ.

• Để đó cho Đức Chúa Trời. Hãy từ bỏ quyền trả đũa. Cố trả đũa chỉ làm leo thang xung đột. Thay vào đó, hãy để Chúa tính.

• Chữa lành nó bằng ân sủng. Cách duy nhất để buông ra tổn thương của bạn là bám vào ân sủng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh bảo, “Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng.” (Hê-bơ-rơ 12:15) Cay đắng dễ lây lan.

• Đóng đinh nó lên Thập Giá. Thập Giá là câu trả lời của Đức Chúa Trời cho tất cả những nhu cầu chúng ta. Chúa Jesus đã chết trên thập giá để bạn có thể được tha thứ. Ngài chết để bạn có thể được giải thoát khỏi sợ hãi, cay đắng, và hận thù. Không có tâm lý học nào, không có phương pháp vật lý trị liệu nào, không thuốc men nào, không hội thảo về tự-giúp-mình nào có thể khiến bạn được tự do như quyền năng của thập tự giá.

Kinh Thánh bảo, “Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa.” (Rô-ma 6:6) Đừng làm nô lệ cho tội không tha thứ nữa. Hãy buông tay khỏi người làm tổn thương bạn. Hãy làm điều đó mỗi ngày nếu bạn phải làm. Bất kể ký ức đau đớn đó trở lại ở mức nào, hãy đem nó đến Đức Chúa Trời, hãy xin ân sủng Ngài, và rồi để nỗi đau của bạn lại tại thập tự giá.

Thảo Luận

Tại sao khó từ bỏ quyền trả đũa của bạn?

Bạn từng thấy mình hoặc người khác trở thành nô lệ cho tội không tha thứ như thế nào?

Người nào hoặc những người nào bạn cần tha thứ? Hãy xin Đức Chúa Trời ban cho bạn ân sủng để làm điều này tuần này.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh có nói độ tuổi thích hợp để kết hôn không?
"Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi; mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói: Ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, " Ru-tơ 1:12
Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16