Beautiful nature landscapes in Turkey mountains. Lycian way is famous among hikers.

Nhìn Từ Trên Cao Để Thấy Rõ


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=186799f672&mc_eid=UNIQID
Nhìn Từ Trên Cao Để Thấy Rõ
Mục Sư Rick Warren

“Hãy xin Đức Chúa Trời ban phước kẻ bách hại các con—phải, hãy xin Ngài ban phước họ, đừng nguyền rủa.” (Rô-ma 12:14 GNT)

Tất cả chúng ta đều có những người CƠT (người Cần Ơn Thêm) quanh cuộc đời chúng ta. Họ làm phiền chúng ta, chọc giận chúng ta, làm thất vọng chúng ta, và thử thách chúng ta.

Nhưng họ cũng giúp chúng ta tăng trưởng. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta bày tỏ lòng nhân với tất cả mọi người—cả những người gây cho chúng ta nhiều rắc rối nhất.

Trong vài bài dưỡng linh vừa qua, tôi đã cho bạn năm bước đối đầu với CƠT trong đời bạn:

1. Nhìn vào thái độ họ.
2. Từ khước giận họ.
3. Khoan dung với họ.
4. Từ khước nói xấu về họ.
5. Từ khước can dự vào ý đồ của họ.

Rồi đến bước sáu và là bước cuối cùng: Luôn Nhìn Từ Trên Cao.

Hãy làm điều phải, bất kể những gì CƠT làm đối với bạn. Nếu họ sỉ nhục bạn, hãy đối xử họ tử tế. Nếu họ làm bạn khó chịu hoặc không bắt kịp bạn, hãy đối xử họ cách kiên nhẫn. Bạn không thể làm chủ điều người khác nghĩ về bạn. Bạn không thể làm chủ điều người khác nói về bạn. Bạn không thể làm chủ điều người khác làm cho bạn. Nhưng 100 phần trăm là bạn làm chủ cách bạn đáp ứng.

Đứng trên cao cho bạn tầm nhìn rõ. Khi nhìn từ tên cao, bạn có thể nhìn vượt quá thái độ người đó để thấy nỗi đau họ. Khi nhìn từ tên cao, bạn vượt trên bực mình và xung đột và chọn lựa sống trong hòa thuận. Bạn có lẽ hoàn toàn có quyền trả đũa, nhưng Kinh Thánh nói, “Lòng nhân thắng hơn phán xét.” (Gia-cơ 2:13b NIV) Bạn có lẽ có cơ hội trả đũa hoàn hảo, nhưng Kinh Thánh nói, “Đừng trả đũa . . . sỉ nhục bằng sỉ nhục.” (1 Phi-e-rơ 3:9a NIV)

Đoạn Kinh Thánh nói về việc nhìn từ trên cao là Rô-ma 12. Câu 14 nói điều này: “Hãy xin Chúa ban phước những ai bách hại anh chị em—vâng, hãy xin Ngài ban phước họ, đừng nguyền rủa” (GNT). Câu này là câu định nghĩa về lòng nhân. Bạn nói, “Rick à, không có ai bách hại tôi cả.” Vậy gạch bỏ chữ “bách hại” và viết vào chữ “chọc giận.” Hãy xin Chúa ban phước kẻ chọc giận bạn. Thay vì xin Chúa đoán phạt họ, hãy xin Ngài ban phước họ. Tình yêu thương thật là như thế. Tình yêu thương thật không chỉ yêu người đáng yêu. Điều đó dễ. Tình yêu thương thật yêu người không đáng yêu. Tình yêu thương thật là kiên nhẫn với người chọc giận bạn.

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khả năng để yêu cả người chúng ta thấy khó yêu.

Thảo Luận

Bạn có thể nghĩ đến một ví dụ trong đời sống bạn – hoặc của ai đó mà bạn biết – về việc bạn (hoặc người bạn biết) đã “nhìn từ trên cao” trong lần xung đột với người CƠT? Điều đó đem lại kết quả thế nào?

Bạn được cảm động bởi tình yêu của ai đó đối với người không đáng yêu như thế nào?

Bạn có thể làm gì để “nhìn từ trên cao” đối với người CƠT trong đời bạn?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=186799f672&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=186799f672&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=186799f672&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tại sao sự trong sạch về tình dục lại quan trọng như vậy?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Việc trở thành một người trong hôn nhân nghĩa là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Tại sao việc tìm kiếm tình yêu đích thực lại khó đến vậy?
"Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. " I Giăng 4:8
Kinh Thánh có ủng hộ hôn nhân sắp đặt không?
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. " I Cô-rinh-tô 10:31
Kinh thánh nói gì về cưỡng hiếp vợ / chồng?
"Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy. " Ê-phê-sô 5:32