Cộng Tác Để Đem Người Đến Với Chúa Giê-Xu


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=16741febe6&mc_eid=UNIQID
Cộng Tác Để Đem Người Đến Với Chúa Giê-Xu
Mục Sư Rick Warren

“Đức Chúa Trời hòa giải chúng tôi với chính Ngài qua Đấng Christ và ban chúng tôi mục vụ giải hòa này.” (2 Cô-rinh-tô 5:18b NIV)

Bạn và tôi đã được giao cùng sứ mạng như Chúa Giê-xu. Đó là một trong những việc làm quan trọng nhất của lòng nhân từ mà chúng ta có thể thi hành.

Kinh Thánh nói, “Đức Chúa Trời hòa giải chúng tôi với chính Ngài qua Đấng Christ và ban chúng tôi mục vụ giải hòa này.” (2 Cô-rinh-tô 5:18b NIV) Sứ mạng của bạn chỉ đơn giản là truyền đạt đến những người khác cùng một Tin Lành về tình yêu của Đức Chúa Trời mà có người đã nói cho bạn.

Nhưng Đức Chúa Trời không mong đợi bạn hoàn thành sứ mệnh của bạn bằng sức riêng bạn. Ngài ban cho bạn những Cơ-đốc-nhân khác để hỗ trợ bạn. Thật ra, truyền giáo là điều gì đó bạn có thể làm qua một nhóm nhỏ.

Chúa đã ban cho chúng ta một gương tuyệt diệu về điều này trong Lu-ca 5:17-26. Đó là câu chuyện một nhóm nhỏ bạn hữu đem người đến Chúa Giê-xu. Họ không thể tìm lối vào nhà nơi Chúa Giê-xu ở đó, nên họ giòng người bạn liệt của họ qua một lỗ mái nhà trên băng-ca, ngay giữa mọi người và trước mặt Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cảm động bởi đức tin họ và bảo người đó đứng dậy và đi, và người đó lập tức đi! Người ta ngạc nhiên.

Trong câu chuyện lớn này Đức Chúa Trời cho chúng ta năm nguyên tắc giúp nhóm nhỏ bạn có thể tiếp cận người khác và cách bạn hoàn thành sứ mạng Chúa giao trong thế gian.

• Nguyên Tắc Thương Xót: Nhóm nhỏ này quan tâm đủ đến người bạn vô vọng để làm điều gì đó cho nỗi đau của anh. Lòng nhân không chỉ là cảm xúc. Nó là tình yêu thể hiện bằng hành động.

• Nguyên Tắc Hợp Tác: Chúa đã giao mỗi chúng ta công tác truyền giáo. Phao-lô nói, “Tôi trồng hạt và A-pô-lô tưới nó.” (1 Cô-rinh-tô 3:6 BSB) Nói cách khác, bạn không phải làm tất cả một mình, nhưng bạn phải có bạn đồng công. Và Đức Chúa Trời sẽ thưởng bạn về điều đó.

• Nguyên Tắc Đức Tin: Chúa Giê-xu nói rằng đức tin của những bạn hữu của người bại dẫn anh đến chổ được lành bệnh. Không ai vượt xa khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời được. Đức Chúa Trời là chuyên gia làm điều không thể làm. Vì vậy đừng bỏ cuộc đối với người mà bạn quan tâm. Hãy có đức tin vào điều Đức Chúa Trời có thể làm trong đời họ.

• Nguyên Tắc Hành Động: Các bạn hữu đó có kế hoạch, và họ đưa nó vào hành động. Người bị bại cần người khác đem anh đến Chúa Giê-xu vì anh không thể tự mình đến đó.

• Nguyên Tắc Kiên Trì: Các bạn hữu đó có thể nản lòng khi họ không thể vào nhà vì đám đông, nhưng họ không bỏ cuộc. Họ tỏ quyết tâm. Họ nói, “Bằng mọi giá, chúng tôi sẽ đem bạn chúng tôi đến Chúa Giê-xu.”

Bạn có sẵn lòng đi xuyên mái nhà vì một người bạn không? Mọi người cần biết Chúa Giê-xu! Không có Chúa Giê-xu, người ta không có hy vọng nơi cõi vĩnh hằng. Cơ-đốc-nhân nào không quan tâm đến người hư mất thì thật sự đang nói với thế gian, “Tôi không quan tâm đến bạn. Bạn có thể vào Địa Ngục.” Nhưng Kinh Thánh nói, “Chúa . . . không muốn ai bị hư mất nhưng muốn tất cả sẽ ăn năn.” (2 Phi-e-rơ 3:9 NKJV)

Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục xin, tiếp tục mời, và tiếp tục hành động để đem người đó đến cho Chúa Giê-xu.

Việc giúp người ta vào Thiên Đàng là hành động vĩ đại nhất của lòng nhân mà bạn có thể làm cho họ.

Thảo Luận

Những bạn hữu nào (hoặc thành viên gia đình) có thể giúp bạn “mang” ai đó đến Chúa Giê-xu?

Trong nhóm nhỏ của bạn, cùng chọn 4 hoặc 5 người mà bạn muốn đem đến với Chúa qua một nhóm.

Trong năm nguyên tắc đề cập trên, bạn muốn được lớn mạnh về phần nào nhất khi bạn cộng tác với người khác để đem người ta đến vớiChúa Giê-xu?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=16741febe6&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=16741febe6&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=16741febe6&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?