Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Một cặp vợ chồng đã ly hôn có thể tái hôn không?

Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.
Ga-la-ti 6: 2
Khi Chúa Giê-su đến trong thế gian này, Ngài đã “được dựng nên dưới luật pháp, để cứu chuộc những kẻ ở dưới luật pháp” (Ga-la-ti 4: 4-5). Cơ đốc nhân phải “đứng vững. . . trong sự tự do mà Đấng Christ đã làm cho chúng ta được tự do ”(Ga-la-ti 5: 1). Kinh thánh nói rõ rằng chúng ta ở trong Đấng Christ thì không theo Luật Cựu Ước. Thay vào đó, chúng ta “bước đi trong Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:16) và tuân theo “luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6: 2).
Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu.
Ma-thi-ơ 19: 8
Sự hạn chế của Phục truyền luật lệ ký 24: 4 là một phần trong quy định của Đức Chúa Trời về việc ly hôn, một thực hành mà Ngài đã chấp nhận, nhưng không bao giờ dung thứ, vì sự cứng lòng của dân Y-sơ-ra-ên (Ma-thi-ơ 19: 8). Môi-se yêu cầu một dự luật ly hôn bằng văn bản, ràng buộc về mặt pháp lý (Phục truyền luật lệ ký 24: 1) và cấm “đảo ngược” việc ly hôn. Cả hai quy định đều được tính toán để nhấn mạnh tính nghiêm trọng và tính cuối cùng của ly hôn. Về bản chất, Đức Chúa Trời đã nói, “Ly hôn là một vấn đề rất nghiêm trọng; không được xem nhẹ bước này ”.
Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!
Ma-thi-ơ 19: 6
Ngày nay, các cặp vợ chồng sẽ làm theo lời Chúa Giê-su và giữ nguyên vẹn những gì Đức Chúa Trời đã kết hợp (Ma-thi-ơ 19: 6). Các cặp vợ chồng đã ly hôn, trong khi không bị ràng buộc phải tuân theo những điều cụ thể của Luật Cựu Ước, vẫn phải xem xét tất cả các hệ quả của việc tái hôn. Nếu mối quan hệ với vợ / chồng cũ tiến triển, nên tư vấn mục vụ để đảm bảo rằng các yếu tố dẫn đến ly hôn ngay từ đầu đã được đối mặt và khắc phục.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ga-la-ti 6: 2 - Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.
Ma-thi-ơ 19: 8 - Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu.
Ma-thi-ơ 19: 6 - Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.