Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Cơ đốc nhân thuộc các giáo phái khác nhau nên hẹn hò hay kết hôn?

Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
II Cô-rinh-tô 6:14
Một Baptist có thể hẹn hò với một người Ngũ Tuần không? Một người Luther có thể hẹn hò với một người Trưởng lão không? Vấn đề quan trọng nhất là liệu cả hai cá nhân có biết Chúa Giê Su Christ là Đấng Cứu Rỗi hay không. Kinh thánh nói về việc bị "ăn bám không công bằng" (2 Cô-rinh-tô 6:14), nhưng điều này chỉ nói đến những người tin và không tin. Nó không đề cập đến hai tín đồ tình cờ có một số niềm tin khác nhau. Nếu cả hai người đều biết Chúa Giê Su Christ là Đấng Cứu Rỗi, thì không có lý do gì, theo Kinh Thánh, mà họ không thể hẹn hò và / hoặc kết hôn.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sẽ không có các vấn đề và vấn đề tiềm ẩn. Khi / nếu mối quan hệ trở nên nghiêm túc và có khả năng tiến tới hôn nhân, cặp đôi phải ngồi xuống và đi đến thỏa thuận về việc nên tham dự nhà thờ nào. Nếu có những bất đồng lớn trong niềm tin giáo lý, hai vợ chồng phải thống nhất bất đồng, đồng thời thống nhất cách nuôi dạy con cái và thống nhất cách sống theo đức tin Cơ đốc. Tốt nhất là hai vợ chồng nên đồng ý về mặt giáo lý, nhưng vấn đề quan trọng nhất là đức tin nơi Đấng Christ, tình yêu thương dành cho nhau và mong muốn có một mối quan hệ tôn vinh Đức Chúa Trời.
Không cần phải nói rằng điều này chỉ áp dụng cho các giáo phái khác nhau của đức tin Cơ đốc. Những tín đồ chân chính trong Chúa Giê-su Christ không nên kết hôn với các thành viên của các tôn giáo và / hoặc tôn giáo sai lầm tự xưng là Cơ đốc nhân. Việc hiểu biết và đồng ý về các giáo lý cơ bản của đức tin Cơ đốc là điều tối quan trọng đối với một cặp vợ chồng hy vọng có được một mối quan hệ hoặc hôn nhân thành công, tôn vinh Đức Chúa Trời.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Cô-rinh-tô 6:14 - Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.