Wild landscape mountain range view, Banff national park, Alberta, Canada

Chú Tâm Vào Ý Chúa Thay Vì Lời Người Khác


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=4bb17122ae&mc_eid=UNIQID
Chú Tâm Vào Ý Chúa Thay Vì Lời Người Khác
Mục Sư Rick Warren

“Sự sợ loài người gài bẫy; Nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự.” (Châm ngôn 29:25)

Những người hoàn thành được những việc lớn trong đời đã phải đối diện với những kẻ bi quan cố làm họ nản lòng.

• Khi anh em nhà họ Wright bay thử chiếc máy bay đầu tiên của họ, nhiều người đã nói với họ là sẽ không bao giờ thực hiện được vì con người không bay được.

• Khi ông Môi se dẫn dân Do thái ngang qua sa mạc, dân sự càu nhàu: “Chúng tôi sẽ chết mất! Chúng tôi muốn trở về lại xứ Ai cập!”

• Khi ông John F. Kennedy tuyên bố là nước Mỹ sẽ gởi một người lên cung trăng, nhiều người đã nói là điều này sẽ không bao giờ thực hiện được.

Bất cứ ai đã từng cố thực hiện việc gì vĩ đại thì luôn đối mặt với những người bi quan.

Vấn đề là những người ngăn trở này không nhất thiết là người xấu. Có lẽ họ thật lòng muốn điều tốt nhất cho bạn. Họ có thể yêu mến bạn.

Nhưng họ không phải là Chúa.

Vậy thì đừng tôn trọng những quan điểm của họ như là bạn tôn trọng những quan điểm của Chúa

Thánh Kinh dạy: “Sự sợ loài người gài bẫy; Nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự.” (Châm ngôn 29:25)

Một số chúng ta đã không thể làm gì được nữa bởi ý kiến của những người khác và thậm chí không nhận ra điều đó. Suy nghĩ cách cụ thể thì một số chúng ta trở nên phụ thuộc vào sự chấp thuận của những người khác.

Một bản dịch khác của sách Châm ngôn 29:25 “Lo sợ người phàm là một cạm bẫy, tin cậy Chúa sẽ được an toàn” (KTHD)

Khi bạn đặt nặng ý kiến của những người khác hơn là ý Chúa, bạn sẽ ở vị trí dự bị trong khi Chúa muốn bạn ở trong cuộc chơi. Bạn sẽ ở trong tình trạng bị giam hãm trong nhà tù “tự mình làm cho lo sợ”.

Những ý kiến của những người khác có thể làm bạn lệch khỏi mục đích của Chúa cho đời sống của bạn.

Đừng để việc ấy xảy ra.

Trong Ê-sai 8:13, Kinh Thánh dạy, “Hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh; các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài.”

Vậy hãy bẻ gãy xiềng xích của sự lo sợ và bươn theo khải tượng của Chúa cho cuộc đời bạn. Ngài là người cổ vũ mạnh nhất cho bạn. Ngài muốn bạn thành công, và đang làm việc trong đời sống của bạn; bạn sẽ thành công.

Thảo Luận

Bạn thấy một người bi quan ngăn cản một người khác theo đuổi ước vọng của anh/ chị ấy như thế nào?

Khi nào một người bi quan làm lệch lạc hay gần làm lệch lạc bạn khỏi mục đích của mình? Bạn đã học được gì qua kinh nghiệm đó?

Ước mơ hay khải tượng gì Chúa đã ban mà bạn có thể nắm giữ với phương cách mới trong tuần nầy?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.