Mountain river in the green forest

Muốn Có Lòng Nhiệt Thành, Phải Có Chúa 


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=1daa70aff0&mc_eid=UNIQID
Muốn Có Lòng Nhiệt Thành, Phải Có Chúa
Mục Sư Rick Warren

“Đừng bao giờ thiếu nhiệt thành, nhưng phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.” (Rô-ma 12: 11-12 NIV)

Để đạt được mục tiêu của mình, bạn phải tìm cách duy trì lòng nhiệt thành của mình trong suốt chặng đường dài.

Ralph Waldo Emerson nói, “Không thể đạt được điều gì to tát nếu thiếu lòng nhiệt thành.” Tôi quả quyết tin như vậy. Tôi đã thấy điều này rất đúng trong đời mình. Bạn phải có niềm đam mê, bạn phải có lòng nhiệt thành, nếu không, sẽ chẳng bao giờ đi đến đích.

Hầu hết mọi người đều nói tôi là một người nhiệt tình, vâng, đúng vậy. Nhưng tôi không phải chỉ nhiệt tình trong một tuần hay một tháng. Sự nhiệt tình của tôi đã không suy giảm suốt một năm,
5 năm hay 10 năm. Tôi đã luôn nhiệt tình sống cho những mục tiêu mà tôi đã đặt ra hơn 30 năm qua.

Làm thế nào được? Làm thế nào để bạn vẫn nhiệt tình ngày qua ngày mặc dù có những chậm trễ, khó khăn, nhiều vấn đề phức tạp, bị áp lực và chỉ trích? Làm thế nào để bạn giữ nhiệt tình trong hơn 30 năm?

Suy nghĩ tích cực không đủ. Dùng tâm lý để bảo mình phải vươn lên cũng không đủ. Tự cho mình là người lạc quan cũng không đủ.

Cách giúp bạn sống nhiệt tình suốt đời ẩn chứa trong từ “nhiệt huyết”. Từ “nhiệt huyết” xuất phát từ cụm từ Hy lạp en theos. En trong tiếng Hy Lạp là “in” trong tiếng Anh. Theos trong tiếng Hy Lạp là “Chúa”. Vì vậy, en theos có nghĩa là “ở trong Chúa.”

Khi bạn được ở trong Chúa, bạn sẽ nhiệt tình. Đó là loại nhiệt tình không bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế hay thời tiết hay hoàn cảnh quanh bạn. Lòng nhiệt thành đó là vĩnh cửu bởi vì bạn được gắn liền với Thượng đế vĩnh cửu. Bạn được ở trong Đấng Christ.

Phao-lô cho chúng ta biết cách làm điều này trong Rôma 12:11-12. Ông nói:
“Đừng bao giờ thiếu nhiệt thành, nhưng phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.” (Rô-ma 12:11-12 NIV)

Nếu bạn muốn đạt được mục tiêu năm nay, bạn cần có được quyền năng của Chúa bằng cách vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.”

Xin cầu nguyện như vầy: “Lạy Chúa, con không muốn sống thêm một ngày mà không có Ngài trong con để kiểm soát hết cả lòng con. Con dâng Ngài thân thể con. Con dâng hết bản thân con. Trong ánh sáng Ngài đưa dắt, con dâng thân con như một của lễ sống để thờ phượng Ngài.

“Con khiêm cung nhận rằng con cần Ngài giúp. Con muốn Ngài giúp làm tươi mới tâm trí con. Xin giúp con suy nghĩ theo cách Ngài muốn. Xin hãy tha thứ cho con tội kiêu ngạo. Con không muốn nghĩ cao quá về mình. Đức tin con cần tăng trưởng và con cần Ngài giúp con đề ra mục tiêu và đạt được. Xin tha thứ cho con đã cố gắng tự thay đổi thay vì nhờ Ngài giúp.

“Con muốn lấp đầy cuộc sống của mình bằng tình yêu. Con xin chính Ngài lấp đầy khoảng trống của đời con, giúp con có một nhóm nhỏ. Xin giúp con vui vẻ tôn trọng người khác, biết sống cho người khác và để Ngài lo cho các nhu cầu của con. Con muốn nuôi dưỡng lòng nhiệt thành bằng cách cứ ở trong Ngài. Xin giúp con vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Con dâng chính mình lên Chúa và cầu xin trong Danh Ngài. Amen.”

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?