Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Điều khoản ngoại lệ là gì?

Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.
Ma-thi-ơ 19: 9
"Điều khoản ngoại lệ" là tuyên bố của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 5:32 và 19: 9 "ngoại trừ sự bất trung trong hôn nhân." Nó đưa ra một "ngoại lệ" cho việc tái hôn sau khi ly hôn được coi là ngoại tình. Ma-thi-ơ 5:32 chép: "Nhưng ta nói với các ngươi rằng bất cứ ai ly dị vợ, ngoại trừ sự bất trung trong hôn nhân , đều khiến cô ấy trở thành một người ngoại tình, và bất cứ ai kết hôn với người phụ nữ đã ly hôn đều phạm tội ngoại tình." Tương tự như vậy, Ma-thi-ơ 19: 9 chép, "Ta nói với các ngươi rằng bất cứ ai ly dị vợ mình, ngoại trừ sự bất trung trong hôn nhân và kết hôn với một người phụ nữ khác, đều phạm tội ngoại tình." Vậy, "sự bất trung trong hôn nhân" chính xác là gì, và tại sao lại có một ngoại lệ trong tuyên bố của Chúa Giê-su rằng tái hôn sau khi ly hôn là ngoại tình?
Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.
Ma-thi-ơ 5:32
Ý nghĩa của Ma-thi-ơ 5:32 và 19: 9 rất rõ ràng. Nếu một người ly hôn và sau đó tái hôn, thì đó được coi là ngoại tình trừ khi điều khoản ngoại lệ có hiệu lực. Cụm từ "không chung thủy trong hôn nhân" là bản dịch của từ porneia trong tiếng Hy Lạp , từ mà chúng ta có được từ hiện đại là "nội dung khiêu dâm". Ý nghĩa cơ bản của porneia là "sự biến thái tình dục". Trong văn học Hy Lạp cùng thời với Tân Ước, porneia được dùng để chỉ ngoại tình, tà dâm, mại dâm, loạn luân và thờ ngẫu tượng. Nó được sử dụng 25 lần trong Tân Ước, thường được dịch là "gian dâm".
Ý nghĩa của porneia trong Tân Ước dường như là khái niệm chung của sự đồi bại tình dục. Các từ Hy Lạp khác được dùng để chỉ các hình thức đồi bại tình dục cụ thể, chẳng hạn như ngoại tình. Với ý nghĩa này, theo điều khoản ngoại lệ, bất kỳ hành vi đồi bại / hành vi sai trái nào về tình dục đều là ngoại lệ đối với tuyên bố của Chúa Giê-su rằng tái hôn sau khi ly hôn là ngoại tình. Nếu một bên vợ hoặc chồng phạm tội ngoại tình, hoặc bất kỳ hành vi đồi bại tình dục nào và dẫn đến ly hôn, thì người phối ngẫu "vô tội" có thể tự do tái hôn mà không bị coi là ngoại tình.
Tuy nhiên, hãy hiểu rằng điều khoản ngoại lệ không phải là mệnh lệnh cho việc ly hôn và / hoặc tái hôn. Chúa Giê-su không nói rằng nếu sự bất trung trong hôn nhân xảy ra, một cặp vợ chồng nên ly hôn. Chúa Giê-su không nói rằng nếu một cuộc ly hôn xảy ra do không chung thủy trong hôn nhân, thì người phối ngẫu vô tội nên tái hôn. Nhiều nhất, Chúa Giê-su đang cho phép các cuộc ly hôn và tái hôn xảy ra. Không có nghĩa là Chúa Giê-su tuyên bố ly hôn và tái hôn là lựa chọn tốt nhất hoặc duy nhất. Ăn năn, tha thứ, tư vấn và phục hồi là mong muốn của Đức Chúa Trời dành cho những cuộc hôn nhân bị tổn hại bởi sự bất trung. Đức Chúa Trời có thể và sẽ chữa lành bất kỳ cuộc hôn nhân nào mà cả hai vợ chồng đều cam kết với Ngài và sẵn lòng làm theo Lời Ngài.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 19: 9 - Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.
Ma-thi-ơ 5:32 - Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.