The Slimnic fortress on the hills over Slimnic village. Transylvania, Romania

Tăng Trưởng Tâm Linh Cần Có Kế Hoạch


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=85b5735466&mc_eid=UNIQID
Tăng Trưởng Tâm Linh Cần Có Kế Hoạch
Mục Sư Rick Warren

“Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những đều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em; anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc.”
(Hê-bơ-rơ 5:12 NLT, ấn bản thứ hai)

Hàng triệu tín đồ đã già đi mà không bao giờ trưởng thành; họ hành động như thể việc tăng trưởng tâm linh là tự động. Họ có thể lên kế hoạch để tiết kiệm cho ngày về hưu. Họ lên kế hoạch cho con đi học đại học. Nhưng họ không có một kế hoạch chiến lược để làm phong phú tâm hồn mình. Họ bỏ mặc việc quan trọng nhất của linh hồn mình để trôi giạt ra sao thì ra!

Nhưng một linh hồn không tự động phát triển để trưởng thành cũng như không một đứa trẻ nào tự động phát triển thân thể để lớn lên. Bạn cần có một kế hoạch cho ăn, tập thể dục, giáo dục – và đặc biệt là tập đi vệ sinh! – nếu bạn muốn trẻ lớn lên khỏe mạnh, và trưởng thành.

Để em bé một mình, nó sẽ bị khô héo và chết. Điều này cũng đúng với tâm hồn của bạn. Thế giới đầy những người đã già đi nhưng vẫn còn là con trẻ về mặt tâm linh.

Sự tăng trưởng thuộc linh không tự động, ngay cả đối với những người đã mở lòng tin Chúa. Tác giả thơ Hê-bơ-rơ đã buồn bã viết rằng, “Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những đều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em; anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu Đạo công bình; vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhơn, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt đều lành và dữ.” (Hê-bơ-rơ 5: 12-14 NLT, ấn bản thứ hai)

Tăng trưởng tâm linh không tự động xảy ra. Bạn phải có một kế hoạch!

Thảo Luận

Trong vòng một năm nữa, bạn muốn tình trạng tâm linh mình ở mức độ nào?

Kế hoạch của bạn để đạt được mục tiêu đó là gì?

Bước tiếp theo bạn cần làm để tăng trưởng tâm linh là gì? Làm thế nào bạn có thể bắt đầu sử dụng khả năng mình để phục vụ Hội thánh, tức Thân thể Chúa?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6