Mountain river in the green forest

Cám Dỗ Luôn Là Một Trận Chiến Giữa Hiện Tại Và Tương Lai


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=22d2c479af&mc_eid=UNIQID
Cám Dỗ Luôn Là Một Trận Chiến Giữa Hiện Tại Và Tương Lai
Mục sư Rick Warren

“Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” (2 Cô-rinh-tô 4:18)

Chúng ta ít khi thẩm định giá trị của mình hay là đặt nghi vấn về cái nhìn của mình cho đến lúc chúng ta gặp sự cố. Một khi chúng ta ở trong đau đớn cùng tột, chúng ta bắt đầu tra xét xem chúng ta sống dựa trên điều gì. Dầu điều đó là vật chất, cảm giác thoải mái, hay là nhìn có vẻ đẹp mắt, chúng ta tự động nhận ra rằng phải có điều gì đó vượt trỗi hơn.

Đó là tại sao rất là quan trọng để chúng ta tự hỏi – trước khi chúng ta lâm vào cảnh đau đớn – điều gì sẽ tồn tại?

Văn hóa của chúng ta khuyến khích chúng ta làm điều ngược lại. Xã hội chúng ta coi trọng hiện tại. Ngày mai không là vấn đề. Năm sau không thành vấn đề. Một ngàn năm từ hôm nay cũng không là vấn đề. Đời sau và Thiên Đàng không là vấn đề. Sống cho ngày hôm nay thôi.

Nhưng Kinh Thánh dạy khác hơn, trong I Giăng 2:17: “Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời”.

Để ý xem chuyện gì xảy ra khi chúng ta bị cám dỗ. Cám dỗ không chỉ là trận chiến giữa tốt và xấu hoặc là giữa tốt nhất và không phải tốt nhất.

Cám dỗ luôn là trận chiến giữa hiện tại và sau nầy. Tôi sẽ làm điều Chúa dạy và tận hưởng lợi ích sau nầy, hoặc tôi sẽ làm những gì tôi muốn và hưởng lợi ích ngay lúc nầy?

Kinh Thánh dạy “Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.”

Thảo Luận

Điều gì khó để giữ được cái nhìn dài hạn, vĩnh cửu khi chúng ta đối diện với các cám dỗ?

Những quyết định gì bạn thấy là khó thực hiện nhất trong khi bạn lưu tâm đến chuyện đời sau?

Làm thế nào bạn có thể giúp đỡ những người khác về các hậu quả lâu dài khi họ đưa ra quyết định?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tại sao sự trong sạch về tình dục lại quan trọng như vậy?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Việc trở thành một người trong hôn nhân nghĩa là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Tại sao việc tìm kiếm tình yêu đích thực lại khó đến vậy?
"Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. " I Giăng 4:8
Kinh Thánh có ủng hộ hôn nhân sắp đặt không?
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. " I Cô-rinh-tô 10:31
Kinh thánh nói gì về cưỡng hiếp vợ / chồng?
"Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy. " Ê-phê-sô 5:32