View of the stony hills in morning mist. Dramatic mountain scene. Carpathian mountains, Ukraine, Europe. Landscape photography

Bạn Xem Mình Hay Chúa Là Trung Tâm?


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=3196701aa7&mc_eid=UNIQID
Bạn Xem Mình Hay Chúa Là Trung Tâm?
Mục Sư Rick Warren

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:6-7 BTT)

Điều gì là trung tâm của cuộc đời bạn?

Nói cách khác, bạn sẽ sống vì ai hoặc vì điều gì? Có rất nhiều lựa chọn. Trung tâm của cuộc đời bạn có thể là sự nghiệp, hoặc một môn thể thao, hoặc một sở thích nào đó, hoặc việc kiếm tiền hay là vui chơi.

Những điều này không có gì sai cả. Chúng đều là những điều tốt, nhưng nếu chúng trở thành trung tâm của cuộc đời bạn thì chúng khiến cho cuộc đời bạn trở nên tệ hại. Bạn cần có một điều gì đó làm trung tâm cuộc đời mình mà điều đó không bao giờ thay đổi, không bao giờ bị mất đi. Bởi vì nếu nó có thể thay đổi hoặc bị mất đi, thì bạn sẽ mất đi cảm giác an toàn. Bạn sẽ luôn bị căng thẳng. Bạn cần một điều gì đó không thay đổi và an toàn.

Một trong những cách bạn biết rằng Chúa Giê-xu là trung tâm của cuộc đời bạn, đó là: bạn ít lo lắng hơn. Bất cứ khi nào bạn bắt đầu lo lắng, thì đó là một dấu hiệu cảnh báo rằng: “Tôi đã cho phép ai đó hoặc một cái điều gì đó trở thành trung tâm của cuộc đời mình thay Chúa.” Bạn có thể biến một người thành trung tâm của cuộc đời mình, và rồi bạn sẽ sống trong sự căng thẳng vì bạn biết rằng người đó có thể ra khỏi cuộc sống của bạn bất cứ lúc nào, hoặc chết hoặc bị ốm.

Có một Đấng duy nhất bạn có thể đặt ở trung tâm của cuộc đời mình và Đấng ấy sẽ không bao giờ thay đổi và đủ mạnh mẽ để giúp bạn vững vàng suốt đời. Đấng ấy chính là Chúa Giê-xu Christ.

Bạn có nhớ những năm trước đây khi người ta làm ra những trái siêu bóng không? Khi bạn tưng nó trên mặt đất, thì nó sẽ nảy bật lên cao 30 hoặc 40 feet. Vì sao? Vì trung tâm của trái siêu bóng là một lõi rắn chắc, được nén chặt. Chính điều ày đã giúp nó có khả năng bật cao như vậy.

Khi trọng tâm của bạn vững chắc trong Chúa, thì bạn sẽ có khả năng bật cao. Bạn bật ra khỏi sự căng thẳng nhanh hơn. Bạn bật ra khỏi những nan đề nhanh hơn. Bạn bật ra khỏi sự đau buồn nhanh hơn. Bạn bật ra khỏi sự khủng hoảng nhanh hơn. Có điều gì đó không thay đổi, có khả năng giúp bạn vững chắc trong cuộc sống, và bạn ít lo lắng hơn.

Kinh Thánh chép trong Phi-líp 4:6-7 rằng: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (BTT)

Thảo Luận

Điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời bạn? Nó nói lên điều gì về những ưu tiên của bạn?

Theo bạn, vì sao bạn có thể bật ra khỏi nghịch cảnh nhanh hơn khi cuộc sống của bạn tập trung vào Chúa Giê-xu?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=3196701aa7&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6