Dettifoss - most powerful waterfall in Europe. Jokulsargljufur National Park, Iceland.

Sự Cứu Rỗi Có Thực Sự Miễn Phí Không?


Sự Cứu Rỗi Có Thực Sự Miễn Phí Không?
Mục Sư Rick Warren

“Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 3:24)

Nếu bạn hỏi 100 người dọc đường rằng, “Làm sao để vào được Thiên Đàng?” bạn sẽ nhận được thật nhiều câu trả lời khác nhau có thể được tóm tắt với đại ý là phải làm công quả để vào Thiên Đàng. Bạn sẽ nghe những lời như, “Cố gắng sống tốt và làm hết sức mình,” hay “Chú tâm chăm chỉ sống đạo đức,” hoặc “Làm nhiều điều tốt hơn điều xấu.” Tất cả những ý tưởng nầy đều dựa trên công đức, chứ không trên ân sủng của Chúa.

Nhưng ơn cứu rỗi là một món quà, và bạn không thể làm lụng để đổi lấy quà. Không phải trả tiền để được quà. Bạn không thể bỏ công ra để được, bạn không thể mua, và bạn cũng không thể làm lụng để nhận được.

Đây là điểm khác biệt căn bản giữa Cơ-đốc giáo và mọi tôn giáo khác. Cơ-đốc giáo là tôn giáo duy nhất đặt nền tảng trên ân điển. Mọi tôn giáo khác đều dựa trên các công đức có thể tóm lược trong hai chữ: “việc làm”. Có những quy định bạn phải làm để được sự chấp nhận của Chúa, để được phước, để được hưởng thiên đàng. Luôn luôn có những điều luật, những quy định, và những nghi lễ – một điều gì đó bạn phải làm.

Trong khi đó, nếu bạn tóm lược Cơ-đốc giáo bằng một từ, thì từ đó là “hoàn tất.” Chúa Giê-xu đã trả giá cho bạn trên thập tự giá. Đã hoàn tất!

Có lần một người hỏi tôi, “Mục sư Rick, tôi phải làm gì để được sự cứu rỗi?” Tôi đáp, “Quá muộn rồi!” (câu trả lời làm anh thật kinh ngạc). “Anh đã muộn cả 2000 năm! Những gì cần phải làm để anh có được sự cứu rỗi đã được thực hiện rồi, anh không cần phải làm gì nữa.”

Chúa Giê-xu đã làm rồi. Ngài đã trả giá cho sự cứu rỗi của bạn trên thập tự giá, và giờ đây nó là một quà tặng miễn phí cho bạn. Đó là lý do khi treo thân trên thập tự, Ngài phán, “Mọi sự đã được trọn.” Ngài không nói, “Đời ta xong rồi,” vì Ngài không chấm dứt. Ngài vẫn hiện đang sống. “Mọi sự” đây chính là “sự cứu rỗi của bạn”. Kế hoạch ban ơn cứu chuộc cho mỗi người đã hoàn tất.

Rô-ma 3:24 chép rằng, “Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jesus Christ.”

Bạn không vào Thiên Đàng dựa trên điều bạn làm. Bạn vào Thiên Đàng dựa trên những điều Chúa Giê-xu Christ đã làm cho bạn.

Khi bạn thật sự hiểu ân điển, bạn sẽ vui nhận, vì đó là quà tặng lớn nhất trong đời được ban cho bạn.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6