Horse on the meadow in the mountains

Nắm Lấy Dịp Tiện


Nắm Lấy Dịp Tiện
Mục Sư Rick Warren

“Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ‘Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời.’” (Lu-ca 9:62 MSG)

Theo Mác đoạn 10, lúc Chúa Giê-xu rời thành Giê-ri-cô thì có một đám đông theo Ngài. Một người mù tên là Ba-ti-mê ngồi bên đường lúc Chúa Giê-xu đi qua. Khi Ba-ti-mê nghe Chúa Giê-xu đến gần thì kêu lên rằng, “Lạy Chúa Giê-xu, con vua Đa-vít, xin thương xót tôi!”

Khi Ba-ti-mê thức dậy sáng hôm ấy, ông không hề nghĩ rằng Chúa Giê-xu Christ sẽ đi ngang chỗ ông. Ông tưởng ngày nào cũng vậy thôi: cũng chỗ đó, cũng kêu xin người ta giúp đỡ, vẫn cuộc sống khốn cùng, cô đơn, đáng thương. Ông đâu kịp chuẩn bị gặp Chúa Giê-xu; thật là một dịp tiện hi-hữu bất ngờ. Ông nhất định nắm lấy cơ hội đó.

Ông nói, “Mình không thể bỏ lỡ cơ hội này. Phải tận dụng dịp hiếm hoi này. Chúa Giê-xu sắp đi ngang qua chỗ mình. Không thể trì hoãn. Không thể dời lại lúc khác. Mình phải làm ngay bây giờ.” Đấy là chìa khóa đầu tiên để bắt đầu cuộc đời mới: Bất kỳ điều gì bạn định làm, hãy làm ngay. Đừng nói, “Để năm tới tôi sẽ khởi sự từ đầu. Tháng sau tôi sẽ bắt đầu làm mới mọi sự. Ngày mai tôi sẽ khởi sự lại từ đầu.” Nếu không bây giờ, thì sẽ chẳng bao giờ đâu. Hãy nắm ngay dịp tiện!

Mỗi ngày đều có nhiều dịp tiện quanh bạn để có một khởi đầu mới, nhưng bạn lại không tận dụng chúng. Tại sao? Một chữ: Trì-hoãn.

Trì hoãn là một hiên tượng kỳ lạ. Chúng ta tưởng nó sẽ làm đời sống mình dễ hơn; tưởng nó sẽ làm mình sống cho hiện tại hơn, nhưng kỳ thật chỉ gây thêm căng thẳng. Thật ra, bạn đã biết điều gì đúng cần phải làm và lợi ích của việc thực hiện những điều ấy cho đời mình. Thế sao bạn không làm đi?

Kinh Thánh cảnh tỉnh chúng ta nhiều lần về những giả thiết cho ngày mai. Tôi không bảo đảm gì về ngày mai được. Bạn cũng thế. Chúa Giê-xu phán, “Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời.”
(Lu-ca 9:62 MSG)

Bạn không thể bảo đảm chắc chắn ngày mai mình còn sống. Bạn định làm điều gì, thì nên làm ngay đi.

Thảo Luận

Lãnh vực nào hoặc tình trạng nào trong cuộc sống bạn cần chấm dứt trì hoãn?

Nếu biết rằng ngày mai không đến, thì bạn muốn hoàn tất điều gì hôm nay?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=59219e6535&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.