Mountain river in the green forest

Tại Sao Hội Thánh Cần Đến Tôi?


Tại Sao Hội Thánh Cần Đến Tôi?
Mục Sư Rick Warren

“Anh em là thân của Đấng Christ, và là chi-thể của thân, ai riêng phần nấy.” (I Cô-rinh-tô 12:27)

Một lý do tại sao bạn cần phải liên kết với một gia đình Hội Thánh chính là để chu toàn sự kêu gọi phục vụ cụ thể những anh em cùng một đức tin.

Thân thể Đấng Christ rất cần công tác phục vụ của bạn – cứ thử hỏi bất cứ một hội thánh địa phương nào thì bạn sẽ biết! Mỗi chúng ta đều giữ một vai trò, và mỗi vai trò đều quan trọng. Không có một công tác nào là nhỏ trước mặt Chúa. Tất cả đều quan trọng.

Cũng vậy, không có một mục vụ nào trong hội thánh là nhỏ nhoi. Có những mục vụ công khai, có những mục vụ phía sau hậu trường, nhưng tất cả đều giá trị. Những mục vụ nhỏ hay âm thầm thường tạo nên những khác biệt lớn lao nhất.

Trong nhà tôi, ngọn đèn quan trọng nhất không phải là chùm đèn treo lộng lẫy ngay giữa phòng ăn, nhưng chính là ngọn đèn ngủ nhỏ giữ chân tôi không vấp té mỗi khi thức giấc giữa đêm. Không có sự tương quan giữa kích thước và tầm quan trọng. Tất cả các mục vụ đều quan trọng vì chúng ta tùy thuộc vào nhau để vận hành.

Điều gì sẽ xảy ra khi một bộ phận trong thân thể bạn không hoạt động? Bạn sẽ lâm bịnh. Những phần khác trong thân thể sẽ bị đau. Thử tưởng tương nếu lá gan bạn quyết định chỉ sống cho bản thân nó thôi: “Tôi mệt quá! Tôi không muốn phục vụ cho toàn thân thể nữa! Tôi muốn nghỉ ngơi một năm để bồi dưỡng. Tôi chỉ làm điều gì tốt nhất cho tôi thôi! Hãy để những bộ phận khác gánh thay phần việc của tôi.”

Điều gì sẽ xảy ra? Thân thể bạn sẽ chết. Ngày nay hàng ngàn hội thánh địa phương đang chết dần vì nhiều con dân Chúa không muốn phục vụ. Họ chỉ muốn ngồi bên lề ngắm xem, trong lúc cả Thân Thể Đấng Christ bị tổn hại.

Chúa kêu gọi bạn vào một công tác vượt xa hơn bất cứ điều gì bạn có thể hình dung được. Ngài tạo dựng bạn để sống một cuộc đời làm mọi việc lành Ngài đã sắm sẵn trước cho bạn (Ê-phê-sô 2:10). Khi nào bạn phục vụ người khác trong một cách nào đó, bạn đang phục vụ chính Chúa.

Thảo Luận

Hãy nghĩ lại giai đoạn bạn cần “tạm nghỉ” công tác phục vụ. Tại sao bạn cảm thấy như vậy? Thời gian nghỉ đó kéo dài bao lâu? Hậu quả như thế nào?

Bạn đã dùng ân tứ Chúa cho để phục vụ trong Hội Thánh như thế nào? Tại sao ân tứ của bạn lại quan trọng cho Hội Thánh bạn?

Bạn có thể bày tỏ tinh thần quý trọng đối với mọi mục vụ – lớn cũng như nhỏ – cách nào và đối với những người phục vụ Chúa trong hội thánh bạn?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Nghiện nội dung khiêu dâm có phải là một lý do có thể chấp nhận được để ly hôn?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Làm thế nào để một người xử lý xung đột trong hôn nhân?
"rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, " Ê-phê-sô 4:22
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31