Highway in Grand Teton National Park, Wyoming, USA

Từ Mong Ước Đến Giải Cứu 


Từ Mong Ước Đến Giải Cứu
Mục Sư Rick Warren

“Đức Chúa Trời … có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.” (Ê-phê-sô 3:20b BTT).

Nếu bạn muốn phát triển đức tin để bạn có thể có được lời hứa của Đức Chúa Trời như chép trong Mác 9:23b – “Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả” (BTT) – thì trước hết bạn phải hiểu rằng Đức Chúa Trời dẫn dắt bạn qua sáu giai đoạn của đức tin.

Giai Đoạn 1: Mong Ước
Mong ước mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn là gì? Nếu bạn không có mong ước để sống vươn tới, thì bạn chỉ đang hiện hữu. Bạn cần phải bắt đầu cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin ban cho con mong ước của Ngài.” Bạn tồn tại trên trái đất với một mục đích. Khi bạn khám phá ra mục đích đó, bạn sẽ khám phá ra mong ước mà Đức Chúa Trời muốn bạn theo đuổi.

“Đức Chúa Trời… có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20b BTT).

Giai Đoạn 2: Quyết Định
Có thể bạn có một mong ước từ Đức Chúa Trời, nhưng bạn vẫn chưa quyết định theo đuổi nó. Lời của Đức Chúa Trời dành cho bạn trong giai đoạn hai là: “Hãy đi!” Bạn có thể cần đưa ra quyết định để hiến dâng cuộc sống của bạn cho Đấng Christ hoặc chịu phép báp têm hoặc tham gia một hội thánh hoặc tham gia vào một mục vụ.

“Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa: ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định.” (Gia-cơ 1:7-8 BTT)

Giai Đoạn 3: Trì Hoãn
Khi những việc không xảy ra theo thời khóa biểu của chúng ta, chúng ta có xu hướng chạy trước Chúa và tạo ra các đường vòng để làm cho việc ấy xảy ra. Đừng đi đường vòng! Bạn có thể sẽ đưa ra quyết định sai lầm. Bạn đang ở trong phòng chờ của Đức Chúa Trời. Hãy chờ đợi Chúa hành động.

Đức Chúa Trời phán trong Ha-ba-cúc 2:3a, “Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định, sau cùng nó sẽ kíp đến” (BTT).

Giai Đoạn 4: Khó Khăn
Bạn đã phải đối mặt với những khó khăn gì khi chờ đợi ước mơ của mình được hoàn thành? Bạn sẽ trải qua nhiều bài kiểm tra trong cuộc sống, nhưng Đức Chúa Trời biết điều gì đang xảy ra. Ngài đang theo dõi và Ngài đã chưa từng quên bạn.

“Dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu;
7 (https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,59,1:7%22%20%5Co%20%22Share%20Verse&mc_cid=750f382b47&mc_eid=UNIQID) hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa” (1 Phi-e-rơ 1:6b-7 BTT)

Giai Đoạn 5: Bế Tắc
Có thể bạn đang bị bế tắc và bạn đã sẵn sàng bỏ cuộc. Nhưng bạn đang ở đúng nơi Đức Chúa Trời muốn! Ngài đang chuẩn bị để giải cứu bạn. Lời của Đức Chúa Trời dành cho bạn là, “Hãy đợi! Đừng bỏ cuộc!”

“Và chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống. Chúng tôi lại hình như đã nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết sống lại” (2 Cô-rinh-tô 1:8b-9 BTT).

Giai Đoạn 6: Sự Giải Cứu
Bạn có hy vọng và tin cậy Đức Chúa Trời giải cứu bạn không? Ngài sẽ làm. Nhưng việc đó không xảy ra qua đêm. Bạn phải trải qua cả sáu giai đoạn trước khi Đức Chúa Trời đưa bạn đến chổ được giải cứu.

“Ôi! Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, Thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi!” (Thi-thiên 27:13 BTT).

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=750f382b47&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Thảo Luận

Làm thế nào để bạn biết mong ước đến từ bạn hay từ Đức Chúa Trời?

Bạn nghĩ tại sao Đức Chúa Trời thử mình khi bạn đang ở giai đoạn “khốn khó”?

Ngay khi mong ước của bạn bị trì hoãn thì bạn đã học được gì về chính mình và về Đức Chúa Trời?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.