Lonely tree in the plowed field - Beautiful landscape background

Những Mục Tiêu Đẹp Lòng Chúa Giúp Bạn Làm Những Điều Có Ý Nghĩa Nhất


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=0d392813a0&mc_eid=UNIQID
Những Mục Tiêu Đẹp Lòng Chúa Giúp Bạn Làm Những Điều Có Ý Nghĩa Nhất
Mục Sư Rick Warren

“Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng,” (Ê-phê-sô 3: 20)

Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Jesus đặt ra những mục tiêu. Thực tế Ngài thường công bố mục tiêu kế tiếp của Ngài là gì cho giai đoạn kế tiếp của chức vụ.

Vậy tại sao bạn nên đặt ra những mục tiêu? Chúng ta sẽ bàn đến ba lý do đầu trong bài học hôm nay, và ba lý do còn lại trong bài ngày mai.

Bạn cần đặt ra những mục tiêu vì đó là một trách nhiệm thuộc linh.
Nếu bạn không có mục đích sống, bạn đã quyết định để cho người khác lèo lái cuộc đời mình. Khi bạn không sớm quyết định những điều quan trọng, bạn đã để cho người khác quyết định thay mình. Kết cuộc là bạn đã lãng phí cuộc đời, vì bạn đã không xác định rõ ràng trong việc bạn muốn trưởng thành như thế nào trong cương vị là một tín đồ Đấng Christ.

Kinh Thánh nói rằng để được trưởng thành thuộc linh, bạn phải định ra mục tiêu và tập trung theo đuổi mục tiêu ấy.

“Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi…nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có ý tưởng đó.” (Phi-líp 3: 12, 14-15a)

Bạn cần đặt ra những mục tiêu vì chúng là lời khẳng định đức tin.
Nếu bạn là tín hữu trong Chúa Jesus và bạn đặt ra mục tiêu, tức là bạn đang nói: “Tôi tin rằng Chúa muốn tôi hoàn thành điều này vào thời điểm này. Đây là điều tôi tin Đức Chúa Trời sẽ làm trong đời sống tôi.”

Những mục tiêu không chỉ là những lời xác định đức tin; chúng còn làm lớn mạnh đức tin của bạn. Mục tiêu càng lớn, đức tin bạn càng được mạnh mẽ. Và điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Ê-phê-sô 3: 20 chép: “Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng”

Bạn cần đặt ra những mục tiêu vì chúng tập trung năng lực của bạn.
Tập trung là bí quyết của cuộc đời kết quả. Nếu bạn phân tán sức lực và ôm đồm quá nhiều việc, bạn sẽ không tạo được ảnh hưởng nào. Nhưng nếu bạn biết tập trung cuộc đời mình cho những mục tiêu, điều đó sẽ trở thành sức mạnh, và sẽ thay đổi thế giới.

Bạn không có thì giờ để làm tất cả mọi việc. Đây là tin vui: Chúa không kỳ vọng bạn làm mọi việc! Bí quyết sống kết quả của những người nam, người nữ của Chúa là làm điều gì quan trọng nhất và quên đi mọi điều khác. Những mục tiêu giúp bạn duy trì sự tập trung.

“Tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió.” (1Cô-rinh-tô 9: 26)

Suy gẫm Lời Chúa hằng ngày, năm 2016 – Mục Sư Rick Warren. Tác giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi cho phép.

Suy Gẫm

Những mục tiêu của bạn phản ảnh niềm tin của bạn về Chúa như thế nào?

Gia đình bạn có cùng vạch ra mục tiêu chung không? Tại sao việc làm này là quan trọng?

Đâu là những việc bạn dành thì giờ và công sức để làm nhưng lại không mấy quan trọng?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh có nói độ tuổi thích hợp để kết hôn không?
"Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi; mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói: Ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, " Ru-tơ 1:12
Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16