Early morning after sunrise view of the spectacular Gunung Bromo and Sumeru volcanoes in Java, Indonesia

Đừng Sợ Hãi Trong Sự Trì Hoãn Của Đức Chúa Trời


Đừng Sợ Hãi Trong Sự Trì Hoãn Của Đức Chúa Trời
Mục Sư Rick Warren

“Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:2 BTT).

Những mong ước không bao giờ được hoàn thành ngay lập tức. Lúc nào cũng có một khoảng thời gian chờ đợi. Người Do Thái đã được đưa ra khỏi Ai Cập và sau đó đã lang thang trong 40 năm trước khi họ đến được vùng Đất Hứa, mặc dù chuyến đi lý ra ít hơn một vài tuần.

Cũng giống như người Do Thái, đôi khi chúng ta bị trì hoãn với một mục đích. Mỗi mong ước đều gặp những khó khăn. Đức Chúa Trời sử dụng sự trì hoãn để giúp chúng ta sẵn sàng cho những khó khăn đó.

Đức Chúa Trời sử dụng những sự trì hoãn để thử chúng ta. “Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:2 BTT).

Vậy khi mong ước của bạn bị trì hoãn, bạn nên phản ứng như thế nào?

Đừng sợ hãi!

Nắm chặt nỗi sợ hãi là sai lầm đầu tiên mà người Do Thái mắc phải. “Chúng ta sẽ đi lên đâu? Anh em chúng ta làm cho chúng ta tiêu gan vì nói rằng: Ấy là một dân đông hơn và cao lớn hơn chúng ta” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:28a BTT). Người Y-sơ-ra-ên đã có đủ đức tin để thoát khỏi Ai Cập, nhưng họ không có đủ đức tin để di chuyển vào vùng Đất Hứa. Họ đã sợ.

Vấn đề với sợ hãi là nó giữ bạn lại trong nơi hoang dã. Nó kéo dài sự trì hoãn. Nhiều mong ước của bạn chưa bao giờ được hoàn thành, không phải vì Đức Chúa Trời mà bởi vì bạn, bởi vì bạn đã không vững bước trong đức tin.

Liều thuốc chữa cho sự sợ hãi là đức tin, hãy chăm chú vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hãy nhận biết rằng Ngài đang ở cùng bạn. Ngài nói, “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi” (Ê-sai 41:10a BTT). Ngài ở cùng với bạn ngay bây giờ, Ngài đã đang và sẽ luôn ở cùng bạn.

Có thể lúc này bạn đang ở giai đoạn trì hoãn. Bạn đã từng cầu nguyện về việc nào đó, và nó đã chưa xảy ra. Bạn có thể bắt đầu nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã quên mình.

Đức Chúa Trời nào đã quên bạn đâu! Đây chỉ là một sự trì hoãn có mục đích. Đức Chúa Trời biết bạn đang phải trải qua những gì. Ngài muốn xây dựng tính cách của bạn, và Ngài muốn bạn học tin tưởng ở nơi Ngài. Bạn có thể dựa vào sự giúp đỡ của Ngài. Đừng sợ!

************

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=4c872351a1&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Thảo Luận

Việc Đức Chúa Trời thử thách đức tin làm tâm linh bạn tăng trưởng như thế nào?

Nỗi lo sợ của bạn về nơi Đức Chúa Trời có thể sẽ dẫn bạn đến hay điều Ngài có thể sẽ yêu cầu bạn làm là gì?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6