Yosemite landscapes

Đức Chúa Trời Nắm Quyền Kiểm Soát Ngay Cả Khi Kế Hoạch Của Bạn Bị Đình Trệ


Đức Chúa Trời Nắm Quyền Kiểm Soát Ngay Cả Khi Kế Hoạch Của Bạn Bị Đình Trệ
Mục Sư Rick Warren

“…tức là Đấng người đã tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi” (Rô-ma 4:17b BTT)

Có một số từ mô tả sự bế tắc trong cuộc sống như “ung thư”, “ly dị”, “phá sản”, “vô sinh”, và “thất nghiệp”.

Làm sao bạn biết khi nào bạn bị bế tắc? Bạn nhận ra nó khi mọi sự vượt khỏi tầm tay và bạn không thể làm gì hết.

Khi bạn bị kẹt cứng và chờ đợi được giải thoát, bạn cần nhớ những gì Đức Chúa Trời có thể làm. Tình trạng có thể ngoài tầm kiểm soát của bạn, nhưng không ngoài tầm tay của Chúa. Khi bạn đối diện bế tắc, đừng tập trung vào những gì bạn không thể làm. Mà thay vào đó hãy tập trung vào những gì Đức Chúa Trời có thể làm.

“tức là Đấng người đã tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi” (Rô-ma 4:17b BTT).

Sau đây là hai điều Đức Chúa Trời làm mà bạn không thể làm được: Ngài có thể ban sự sống cho người chết, và Ngài có thể tạo ra một vật từ hư không. Nếu Đức Chúa Trời có thể ban sự sống cho một người đã chết, Ngài có thể làm sống lại một sự nghiệp đã chết. Ngài có thể làm sống lại một cuộc hôn nhân đã chết. Ngài có thể làm sống lại một giấc mơ đã chết. Ngài có thể vực dậy tình trạng bế tắc tài chính.

Không chỉ có sự suy nghĩ tích cực đã giúp ông Áp-ra-ham. Suy nghĩ tích cực hữu hiệu đối với các tình huống mà bạn có thể kiểm soát. Nhưng suy nghĩ tích cực không phải là đức tin. Suy nghĩ tích cực và đức tin là hai điều rất khác nhau.

Trong những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, suy nghĩ tích cực là vô giá trị. Đó chỉ là điều bạn mong muốn, ước ao. Nó không thay đổi được tình hình. Khi bạn đối diện với những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, bạn cần một cái gì đó hơn là một thái độ tinh thần tích cực. Bạn cần đức tin nơi Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài có thể kiểm soát nó trong khi bạn không thể. Hầu hết cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, vì vậy bạn cần đức tin nhiều hơn là bạn cần suy nghĩ tích cực.

Chúa Jesus nói rằng, “Ngài đáp rằng: Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được” (Lu-ca 18:27 BTT). Đức Chúa Trời chuyên thực hiện những điều bất khả thi. Điều đó được gọi là phép lạ, và Ngài có thể thực hiện điều đó trong cuộc sống của bạn! Ngài đã sẵn sàng cứu bạn ra khỏi tình trạng bế tắc.

Thảo Luận

Những bế tắc mà bạn đối diện ngày hôm nay là gì?

Tại sao đôi khi thật khó để bạn thừa nhận rằng có nhiều thứ ngoài tầm kiểm soát của mình?

Có đức tin nơi Đức Chúa Trời ngay cả khi bị bế tắc đem đến kết quả gì? Vậy nó làm thay đổi bạn ra sao? Nó thay đổi hoàn cảnh của bạn như thế nào?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16