Winter panoramic landscape with mountain on background

Chúa Muốn Bạn Cho Những Gì Bạn Nhận  


Chúa Muốn Bạn Cho Những Gì Bạn Nhận
Mục Sư Rick Warren

“Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 9:10-12 BTT).

Những gì Chúa ban cho tôi, Ngài muốn ban cho qua tôi.

Chúa đang tìm kiếm những người mà Ngài có thể thông qua đó ban phước cho thế gian qua họ. Ngài nhìn xung quanh và hỏi, “Có Con muốn sẽ trở thành cái tách, hay cái ống hút?” Nếu bạn là một cái tách, bạn chỉ được đổ đầy, và chỉ có thế. Nhưng nếu bạn nói, “Lạy Chúa, con muốn trở thành cái ống hút, và Ngài có thể chuyển phước lành của Ngài qua con đến cho người khác qua con,” thì đó chính là người mà Chúa muốn ban phước.

Kinh Thánh trong sách II Cô-rinh-tô 9:10-11 chép: “Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự.” (BTT).

Lời hứa này được xâydựa trên sự việc bạn sẵn lòng của bạn để chia sẻ những gì Ngài ban cho bạn. Bạn có sẵn sàng chuyển tiếp phước lành của Chúa cho người khác không?

Có thể bạn nói rằng: “Khoan đã! Tôi không đủ giàu để hào phóng.” Ồ, bạn có đấy! Cho dù bạn có bao nhiêu đi chăng nữa, bạn vẫn có thể hào phóng. Có một câu chuyện về một người phụ nữ trong Kinh Thánh chỉ có hai đồng xu, nhưng bà ấy đã chia sẻ tất cả. Không đúng khi nói rằng “Tôi không có đủ để chia sẻ.” Bạn luôn có thể chia sẻ một điều gì đó. Thực ra, bạn phải chia sẻ một điều gì đó, vì Chúa đang thử bạn. Câu 12 cho biết: “Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời.”

Khi bạn đang trải qua một thời gian kỳ khó khăn, và bạn nói: “Chúa ơi, con không có nhiều, nhưng bất cứ điều gì con có, con sẵn lòng chia sẻ. Con chỉ có một ít thức ăn ở đây, nhưng con sẵn sàng mời ai đó ăn tối. Con sẵn lòng chia sẻ bất cứ điều gì con có.” Chúa hứa sẽ làm ba điều cho bạn: Thứ nhất, bạn sẽ tăng trưởng về mặt thuộc linh. Thứ hai, Ngài sẽ sử dụng bạn để đáp ứng nhu cầu của người khác. Và thứ ba, Chúa được ca khen ngợi.

Khi bạn chia sẻ bất cứ điều gì bạn có, Đức Chúa Trời sẽ mở cánh cửa phước lành tuôn đổ vào cuộc đời bạn đến mức bạn không thể tưởng tượng được.

*******


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Thảo Luận

Tuần này bạn có thể chia sẻ phước lành của Đức Chúa Trời ban cho bạn với ai?

Nếu bạn không nghĩ rằng mình có nhiều điều để chia sẻ ngay bây giờ, theo bạn, Chúa mong đợi ở bạn điều gì?

Bạn đãTừ trước đến giờ bạn thấy Chúa ban phước cho bạn qua qua việc bạn sự chia sẻ của bạncho người khác như thế nào?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào là quá trẻ để có một mối quan hệ lãng mạn?
"Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. " I Ti-mô-thê 4:12
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Cơ đốc nhân có nên sử dụng dịch vụ hẹn hò để tìm bạn đời không?
"để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, " Ê-phê-sô 3:18