Beautiful Nature Norway natural landscape. lovatnet lake.

Chọn Ân Điển, Không Cay Đắng


Chọn Ân Điển, Không Cay Đắng
Muc Sur Rick Warren


“Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng.” (Hê-bơ-rơ 12:15 BTT)


Nếu bạn vẫn giữ sự oán giận trong lòng, thì người khác đang kiểm soát bạn. Bạn từng nói với ai: “Bạn làm tôi phát điên quá” bao giờ chưa? Điều bạn đang thừa nhận vào thời điểm đó là, “Bạn đang kiểm soát tôi.” Cách duy nhất để đưa người này ra khỏi tâm trí và trái tim của bạn là chữa lành nó bằng ân điển – ân điển của Chúa.

Hê-bơ-rơ 12:15 chép: “Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng.” (BTT)

Bạn đã bao giờ biết một gia đình nào mà một người mẹ cay đắng đã đầu độc cả gia đình hay không? Bạn đã bao giờ biết một gia đình nào mà một người cha cay đắng đã đầu độc cả gia đình hay không? Sự cay đắng rất dễ lây lan, và nó thực sự có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia. Một người nào đó phải phá vỡ cái chuỗi này, và tốt hơn hết là bạn. Nếu cha mẹ bạn cay đắng vì cha mẹ của họ cay đắng, ông bà bạn cay đắng vì cha mẹ của họ cay đắng, bạn sẽ phải phá vỡ cái chuỗi này. Và chỉ có một cách duy nhất để phá vỡ nó: Chữa lành sự cay đắng bằng ân điển.

Bạn ơi, nếu bạn không nhận được ân điển của Chúa trong đời sống mình, thì cuộc sống sẽ khiến bạn trở nên cay đắng. Vì cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Vì sao? Vì tội lỗi có mặt ở khắp thế gian. Chúng ta đang sống trên một hành tinh không còn toàn vẹn. Đây không phải là Thiên Đàng. Con người tội lỗi luôn làm những điều tội lỗi. Cuộc sống vốn không công bằng.

Và nếu bạn không có được ân điển trong lòng mình, thì bạn sẽ trở nên cay đắng.

Tha thứ có công bằng không? Tất nhiên là không.

Chúng ta không nói về sự công bằng, cũng không phải nói về công lý, mà nói về ân điển. Không phải bạn tha thứ cho một người vì đó là việc công bằng. Bạn tha thứ cho một người vì đó là việc đúng, và bạn không muốn lòng mình chất chứa đầy chất độc. Bạn không muốn lòng bạn giữ lấy những tổn thương và sự căm ghét.

Sự tha thứ hoàn toàn miễn phí nhưng không hề rẻ chút nào. Chúa Giê-xu đã phải trả một giá bằng chính mạng sống Ngài. Đức Chúa Trời phải trả một giá bằng chính mạng sống của Con Ngài. Trong giờ phút gần trút hơi trở cuối cùng trên thập tự giá, với cánh tay dang rộng và từng giọt máu rơi xuống, Chúa Giê-xu nói: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ! Họ không biết họ đang làm gì.” Ngài nói: “Ta yêu các con. Ta yêu các con. Ta yêu các con. Ta yêu các con.” Ngài nói: “Họ không xứng đáng với sự tha thứ. Họ thậm chí không biết mình đang làm gì. Nhưng Cha ơi, xin tha thứ cho họ.”

Hãy nhường sự phán xét cho Chúa. Hãy chữa lành sự cay đắng của bạn bằng ân điển của Ngài.

*******

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Thảo Luận

Bạn có từng cảm thấy cay đắng với ai đó hay không? Hậu quả của việc đó trong cuộc sống của bạn là gì?

Vì sao bạn nghĩ công bằng là điều rất quan trọng đối với chúng ta?

Hôm nay bạn có thể bày tỏ ân điển cho ai, đặc biệt là trong những hoàn cảnh dường như không công bằng?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh thánh nói gì về tình dục trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6