Dettifoss - most powerful waterfall in Europe. Jokulsargljufur National Park, Iceland.

Hy Vọng Thay Đổi? Hãy Nhờ Hỗ Trợ


Hy Vọng Thay Đổi? Hãy Nhờ Hỗ Trợ
Mục Sư Rick Warren

“Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên!” (Truyền đạo 4:9-10 BTT)

Bạn có thật sự muốn được giải phóng khỏi những cám dỗ trong đời sống bạn?

Vì nếu bạn thật sự muốn điều đó, cho phép tôi nói thẳng với bạn: Bạn sẽ không bao giờ làm được điều đó nếu không có sự hỗ trợ. Bạn sẽ không bao giờ làm được điều đó một mình. Bạn sẽ không thành công khi tự thay đổi. Tất cả là con số không.

Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không hy vọng gì được thay đổi.

Thật ra, một khi bạn tự mình thay đổi, bạn sẽ không thấy được cách Đức Chúa Trời làm việc để biến đổi đời sống bạn và cách Ngài dùng những người khác giúp bạn thay đổi.

Sự thật là Đức Chúa Trời định sẵn chúng ta cần lẫn nhau để tăng trưởng. Chúng ta cần nhau để thoát khỏi những thói quen, những nan đề, những tổn thương. Bạn cần có trách nhiệm trong cuộc sống. Chính điều bạn ít muốn nhất lại là chính điều bạn cần hơn hết. Bạn cần một người bạn xem chừng bạn, bạn cần một nhóm hỗ trợ bạn.

Kinh Thánh chép trong Truyền đạo 4:9-10, “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên!”

Bạn cần một người nào đó trong cuộc đời giúp bạn với những thói quen mà bạn muốn thay đổi. Bạn không thể làm được điều đó mà không cần đến sự trợ giúp của người khác.

Mọi người đều bị cám dỗ. Thật viễn vông khi cho rằng sẽ có một lúc nào đó đời sống tâm linh bạn sẽ đạt đến chỗ không còn bị cám dỗ nữa. Thực tế, bạn càng trưởng thành, Sa-tan lại càng nhắm vào bạn để tấn công. Nếu chúng ta đã kiên trì hơn trong việc thú nhận những cám dỗ, thì hẳn chúng ta đã không phải thú nhận tội lỗi của mình rồi.

Kinh Thánh chép, “Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.” (Ga-la-ti 6:1-2)

Luật pháp của Đấng Christ là gì? Yêu người lân cận như mình. Chúng ta yêu người lân cận như mình bằng cách nào? Bằng cách giúp họ vượt qua cám dỗ. Bằng cách giúp họ kiên trì trong những điều mà họ muốn kiên trì. Bằng cách giúp họ bỏ những thói quen xấu và bắt đầu tập những thói quen tốt. Đó là cách tốt nhất bạn có thể yêu người lân cận và vâng giữ luật pháp của Đấng Christ.

*******

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=ba9ac94ab0&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Thảo Luận

Những phẩm chất bạn tìm kiếm ở người mà bạn có thể tin cậy là gì?

Bạn nghĩ những phẩm chất Chúa muốn bạn tìm kiếm ở người mà bạn có thể chia sẻ những cám dỗ bạn gặp phải là gì?

Nghĩ xem thử làm cách nào bạn có thể đến với một người nào đó đang phạm tội và Chúa hướng dẫn bạn đến với họ để nói về điều đó.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6