Early morning after sunrise view of the spectacular Gunung Bromo and Sumeru volcanoes in Java, Indonesia

Bạn Cần Tham Gia Vào Hội Thánh


Bạn Cần Tham Gia Vào Hội Thánh
Mục Sư Rick Warren

“Nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội thánh, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng. Amen.” (Ê-phê-sô 3:21 BTT)

Bạn có thể bày tỏ sự vinh hiển của Chúa bằng việc tham gia vào gia đình của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô 3:21 chép: “Nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội thánh, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng. Amen” (BTT).

Kinh Thánh cho biết một ngày nào đó sẽ có trời mới và đất mới. Điều duy nhất trường tồn là gia đình của Đức Chúa Trời.

Một nghìn năm sau kể từ hôm nay, nếu vẫn còn có trái đất ở đây, thì sẽ không còn Microsoft. Một nghìn năm sau kể từ hôm nay sẽ không còn Hollywood. Sẽ không còn nước Mỹ, bởi vì không có vương quốc nào trên thế gian trường tồn. Sẽ không còn tất cả những gì mà chúng ta nghĩ là rất tuyệt vời hay vĩ đại.

Nhưng vẫn sẽ còn gia đình của Đức Chúa Trời. Con cái của Đức Chúa Trời sẽ còn mãi mãi. Đó là điều duy nhất trường tồn!

Bạn cần tìm một hội thánh địa phương, là nơi sẽ yêu thương bạn và giúp bạn tăng trưởng trong lẽ thật và trong sự hiểu biết về lời Chúa. Bạn cần tìm ra gia đình thuộc linh của mình. Bạn cần tìm ra nơi bạn có thể ban cho và chia sẻ những ơn của mình, cũng như hưởng lợi từ những ơn của người khác.

Bạn cần tham gia một hội thánh địa phương. Tại sao? Bởi vì điều này sẽ tồn tại lâu hơn mọi việc khác bạn làm.

Tôi không lấy làm tiếc khi nói với bạn rằng có lẽ việc tham gia một gia đình thuộc linh sẽ là điều quan trọng nhất mà bạn làm trong đời mình. Vì những điều Hội thánh đang làm để tạo nên sự khác biệt trong thế giới này sẽ tồn tại lâu hơn sự nghiệp của bạn. Điều đó sẽ tồn tại lâu hơn sở thích của bạn. Điều đó sẽ tồn tại lâu hơn mọi thứ bạn làm. Đó là điều duy nhất sẽ tồn tại mãi mãi vì đó là công tác giúp cho những cuộc đời được thay đổi.

Chỉ có hai điều sẽ trường tồn, đó là: Lời Chúa và dân sự của Đức Chúa Trời.

**************

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=bc1ed23448&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Thảo Luận

Các mối ưu tiên của bạn cần phải thay đổi như thế nào để bạn có được cách nhìn hướng về sự sống đời đời và tập trung vào những điều thực sự quan trọng?

Nếu bạn chưa là thuộc viên của một hội thánh địa phương nào, bạn cần thực hiện những bước nào để có thể bắt đầu gia nhập?

Nếu bạn là thuộc viên của một hội thánh địa phương, bạn đang sử dụng những ơn và khả năng bạn có để phục vụ những người khác trong hội thánh và cộng đồng của bạn như thế nào?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6