Waimea canyon,Kauai,Hawaii

Bạn Được Tạo Dựng Cho Điều Cao Trọng Hơn Là Chính Bản Thân 


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=fc64d1bdab&mc_eid=UNIQID
Bạn Được Tạo Dựng Cho Điều Cao Trọng
Hơn Là Chính Bản Thân
Mục Sư Rick Warren

“Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu” (Mác 8:35 BTT)

Tại sao chúng ta không cảm thấy thỏa lòng? Rất nhiều người đang tự hỏi mình câu hỏi đó. Chúng ta không vui thỏa, chúng ta không hài lòng – thực tế, chúng ta rất đau khổ.

Tại sao vậy? Trong cuốn sách Giàu có, Tự do và Khốn Khổ, nhà xã hội học John Brueggemann đã chia sẻ một câu chuyện tuyệt vời minh chứng lý do tại sao. Leo núi Everest là một trong những thách thức tạo cảm hứng cho người ta làm một cái gì đó to lớn. Rất nhiều người cố gắng, mặc dù gần 10 phần trăm những người leo núi, đã chết khi hành trình của họ đang còn dở dang. Nhiều xác chết vẫn chất thành hàng trên đường lên núi. Tuy nhiên, người ta vẫn muốn chinh phục đỉnh núi – mặc dù điều này không đem lại giá trị xã hội thiết thực.

Vài năm trước đây, một người leo núi, David Sharp, đã gặp trở ngại khi leo núi. Có 40 người leo núi trong ngày hôm đó thấy rõ ràng anh đang cần giúp nhưng họ đã phớt lờ. Anh đã chết trên núi Everest vì không ai sẵn sàng hy sinh mục tiêu cá nhân của họ để giúp anh.

Đó là chúng ta đó. Nỗ lực cá nhân của chính chúng ta để có được nhiều hơn, thành danh hơn và để làm nhiều hơn khiến chúng ta quên mất điều thực sự quan trọng. Nhưng đó không phải là cách Chúa đã tạo nên chúng ta. Cuộc sống không phải chỉ vì những gì bạn đạt được, những người bạn biết hoặc những gì bạn làm. Tất cả mục đích cuộc sống là tình yêu – yêu Chúa và yêu tha nhân.

Chúa Jesus dạy chúng ta trong Mác 8:36 “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu.” (BTT) Chúa tạo ra bạn theo cách mà bạn sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc ngoại trừ khi bạn dâng hiến cuộc sống mình cho chương trình của Ngài. Bạn được tạo nên cho điều cao trọng hơn là chính bạn. Kinh Thánh gọi đây là mục đích sống của bạn. Sự cao trong không phải đến từ địa vị, lương hướng, hoặc tư dục. Nó đến từ sự phục vụ. Chỉ bởi quên mình phục vụ bạn mới có thể cảm thấy cuộc sống mình cao trọng.

Thảo Luận

Bạn đang chán chường, thất vọng, hay đau khổ? Đây là dấu hiệu bạn đang tập trung vào mục tiêu nào đó khác hơn mục tiêu của Chúa. Theo bạn nghĩ, tại sao bạn tập trung vào những điều khác?

Bạn nên làm gì để dự phần trong chương trình của Chúa?

Bạn có thể cho ví dụ minh họa một cuộc đời phục vụ như thế nào?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=fc64d1bdab&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=fc64d1bdab&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=fc64d1bdab&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tại sao việc tìm kiếm tình yêu đích thực lại khó đến vậy?
"Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. " I Giăng 4:8
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16