The Slimnic fortress on the hills over Slimnic village. Transylvania, Romania

Làm Thế Nào Để Nhận Được Ân Điển Của Đức Chúa Trời


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=dd3987893d&mc_eid=UNIQID
Làm Thế Nào Để Nhận Được Ân Điển Của Đức Chúa Trời
Mục Sư Rick Warren

“Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến.” (Giăng 1:17)

Trong bài tĩnh nguyện ngày hôm qua chúng ta đã xem 10 điều ích lợi của ân điển Chúa trong đời sống chúng ta. Khi bạn đọc về những ích lợi đó, bạn có thể tự hỏi làm thế nào bạn có thể nhận được ân điển đó cho đời sống của mình. Thật là bất hạnh khi bạn khám phá được tất cả những điều Chúa muốn thực hiện trong đời sống của bạn qua ân điển của Ngài nhưng không bao giờ nhận được nó trong đời sống mình.

Như vậy làm thế nào bạn nhận được ân điển Chúa trong đời sống bạn?

Không có một câu trả lời gồm 23 phần cho câu hỏi trên. Bạn không cần phải đi học ở chủng viện để tìm ra nó.

Kinh Thánh đưa ra một câu trả lời dễ dàng, chỉ gồm ba từ cho bạn có thể nhân được ân điển của Đức Chúa Trời: tin Chúa Jesus.

Kinh Thánh chép trong Giăng 1:17: “Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến.” (BTT)

Ân điển của Đức Chúa Trời gói trọn trong một người là Chúa Jesus. Bạn không thể có được bằng tôn giáo hay nghi lễ. Bạn không có được nhờ tuân theo luật lệ.

Bạn có được qua Chúa Jesus

Ân điển của Đức Chúa là miễn phí. Bạn chỉ cần nhận nó.

Nhưng để tôi nó rõ: Ân điển của Chúa không phải rẻ. Chúa Jesus phải trả giá bằng mạng sống Ngài. Ân điển là phẩm vật đắt nhất trong đời. Chúa Jesus đã chết trên cây thập tự để trả giá đó.

Sự chết của Chúa Jesus trên thập tự giá hoàn thành ba điều trong đời sống chúng ta:

* Trả giá cho hình phạt tội lỗi. Một người nào đó phải trả giá cho hình phạt tội lỗi chúng ta. Nếu bạn có mối quan hệ với Chúa Jesus, Ngài đã lo cho hình phạt của bạn.

* Phá vỡ sức mạnh của tội lỗi. Sự chết của Chúa Jesus trên cây thập tự cho chúng ta quyền năng để thay đổi các thói quen, tổn thương, và vướng mắc làm hỏng cuộc đời của chúng ta.

* Xóa sạch sự hiện diện của tội lỗi. Một ngày kia tất cả những người theo Chúa Jesus sẽ lên Thiên đàng, nơi sẽ không có tội lỗi nào cả.

Ân điển đắt đỏ mà Đức Chúa Trời ban cho sẽ thay đổi tất cả về đời sống bạn.

Bạn chỉ cần nhận nó mà thôi!

Thảo Luận

Bạn có thể nói điều gì với Chúa ngày hôm nay và cảm ơn Ngài về ân điển của Ngài?

Nếu ân điển của Chúa tương đối dễ hiểu và lợi ích của nó tuyệt vời như vậy, bạn nghĩ tại sao đa số người ta không bao giờ tin nhận nó?

Làm thế nào bạn có thể chia sẻ sứ điệp về ân điển của Đức Chúa Trời với một người bạn hoặc một người thân trong gia đình trong tuần lễ này?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.