Aerial view of snowy forest with a road. Captured from above with a drone. Dolomites - Italy

Qua Ân Điển Của Đức Chúa Trời, Sự Đau Đớn Của Bạn Có Một Mục Đích


Qua Ân Điển Của Đức Chúa Trời, Sự Đau Đớn Của Bạn Có Một Mục Đích
Mục Sư Rick Warren


“Ân điển ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cô-rinh-tô 12:9a BTT).

Là mục sư, tôi thường gặp những người bị đau khổ. Bạn có thể đem hai người, đặt họ trong cùng một hoàn cảnh khó khăn, và một người thì bị tan nát trong khi người kia thể hiện một tinh thần ngọt ngào. Làm sao có thể như vậy được? Điều đó có thể được bởi vì một trong hai người nhờ vào ân điển nâng đỡ của Chúa.

Điều gì xoa dịu nỗi đau và giúp chúng ta tiếp tục đi tới khi chúng ta bị đau đớn và muốn bỏ cuộc? Ân điển của Đức Chúa Trời.

Phao-lô cho chúng ta một ví dụ tuyệt vời trong 2 Cô-rinh-tô. Ba lần ông nói: “Xin Chúa cất sự đau đớn này ra khỏi đời sống con” và Đức Chúa Trời không làm điều đó. Kinh Thánh nói câu trả lời của Chúa là: “Ân điển ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cô-rinh-tô 12:9a BTT).

Khi chúng ta cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ trong một cơn khủng hoảng, Ngài sẽ đáp lại bằng một trong hai cách. Hoặc Ngài sẽ cất đi sự đau khổ, hay là Ngài cho chúng ta sức lực để đối phó với nó.

Chúng ta thường không thích cách thứ hai. Chúng ta muốn Đức Chúa Trời tức khắc cất đi sự đau đớn mà chúng ta đang chịu. Nhưng đôi khi Đức Chúa Trời để sự đau đớn vì một mục đích. Ngài muốn chúng ta học một điều gì. Ngài có thể dạy dỗ chúng ta nhiều hơn qua sự đau đớn hơn là sự thoải mái.

Khi ân điển của Chúa gặp bạn trong nơi sâu thẳm nhất, đen tối nhất của cuộc đời bạn, bạn nhận thức được rằng không có điều gì – không nan đề nào, không khủng hoảng nào, không sự tổn thương nào – có thể tàn phá đời sống bạn được. Bạn biết rằng bạn có thể xử lý bất cứ tình huống nào với sự giúp đỡ của Chúa.

Nhưng chúng ta hãy đối diện sự thật. Chúng ta không luôn luôn xử lý các vấn đề của mình theo cách giúp chúng ta tăng trưởng. Thường thì chúng ta tự làm khó chính mình. Kinh Thánh nói rằng làm như vậy sẽ khiến chúng ta cay đắng: “Khéo coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng.” (Hê-bơ-rơ 12:15 BTT).

Phương pháp chữa trị duy nhất cho bất kỳ nỗi đau nào mà bạn phải đương đầu chính là ân điển của Đức Chúa Trời. Để nhận được ân điển của Chúa, bạn chỉ cần phải hạ mình xuống, thưa với Đức Chúa Trời rằng bạn cần sự giúp đỡ của Ngài, và nhận lấy ân điển của Ngài.

Chúa có thể sẽ không cất đi hoàn cảnh đau đớn. Nhưng Ngài có thể — và Ngài sẽ — bước đi với bạn suốt qua cơn đau đớn.

Thảo luận

Kinh nghiệm khó khăn nào trong đời sống bạn mà Chúa bày tỏ ân điển của Ngài cho bạn?

Bạn thấy sự cay đắng hình thành trong bạn như thế nào khi bạn từ chối trao nỗi đau của mình cho Đức Chúa Trời?

Tại sao Chúa dễ dạy dỗ bạn qua đau đớn hơn là sự thoải mái?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. " Ma-thi-ơ 22:37
Tại sao việc tìm kiếm tình yêu đích thực lại khó đến vậy?
"Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. " I Giăng 4:8
Làm thế nào để một người xử lý xung đột trong hôn nhân?
"rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, " Ê-phê-sô 4:22