Monument Valley, Arizona, USA at dusk.

Thế Nào Là Thật Sự Tha Thứ?


Thế Nào Là Thật Sự Tha Thứ?
Mục Sư Rick Warren

“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32)

Thật sự tha thứ không phải là loại từ ngữ rẻ tiền chỉ cần thốt ra lập tức sẽ khiến mọi người thấy dễ chịu. Đó không phải là sự tha thứ thật sự.

Kinh Thánh cho biết tinh thần tha thứ thật sự gồm có bốn điểm:

Tha thứ là nhớ lại bạn đã được tha thứ nhiều như thế nào.
“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy (Ê-phê-sô 4:32). Đây là khởi điểm của tinh thần tha thứ chân thật. Nếu bạn không cảm nhận được sự tha thứ, bạn sẽ không muốn tha thứ cho ai. Khi bạn khó khăn với bản thân, bạn cũng sẽ khó khăn với người khác. Nhưng càng nhận được ân sủng của Chúa bao nhiêu, bạn càng khoan dung với mọi người bấy nhiêu. Càng cảm nhận sự tha thứ của Chúa, bạn sẽ càng rộng lòng thứ tha cho kẻ khác.

Tha thứ là từ bỏ quyền trả đũa lại.
Thư Rô-ma 12:19 dạy rằng, “Chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.” Cuộc sống thường bất công, nhưng Chúa sẽ báo trả. Ngài sẽ chỉnh lại mọi điều sai quấy. Giữa Chúa và bạn, ai là người thi hành công lý tốt hơn – bạn hay Chúa?

Tha thứ là lấy điều thiện trả lại điều ác.
Kinh Thánh chép trong Luca 6:27-28 rằng, “Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình.” Làm sao bạn có thể biết mình thật lòng tha thứ cho một người? Khi bạn có thể thấy nỗi đau của người đó, thay vì chỉ thấy nỗi đau của chính bạn, và cầu nguyện xin Chúa chúc phước cho họ.

Bạn hỏi, “Làm sao tôi có thể làm như vậy cho một con người đã làm tổn thương tôi?” Bạn sẽ không thể nào làm được trừ khi bạn cho phép tình yêu của Chúa tuôn chảy trong lòng bạn. Chỉ có tình yêu của Chúa mới có thể giúp bạn hành động như vậy.

Tha thứ là cứ lập lại tiến trình mỗi khi cần thiết.
“Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? (Luật Do Thái dạy rằng bạn phải tha thứ cho một người ba lần, Phi-e-rơ tăng gấp đôi và cộng thêm một lần nữa cho chắc ăn). Nhưng Chúa Giê-xu đáp, “Không, không phải bảy lần đâu, nhưng bảy mươi lần bảy!”

Bạn sẽ tiếp tục tha thứ một người cho đến bao lâu? Lâu cho đến khi tha thứ trọn vẹn. Bạn sẽ phải tiếp tục tha thứ cho đến khi nỗi đau chấm dứt và không còn ước muốn trả thù nữa.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Việc trở thành một người trong hôn nhân nghĩa là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22