Young handsome man sitting in the woods and using a digital touch screen tablet, wi-fi connection and freedom concept

Chúa Biết, Và Ngài Quan Tâm


Chúa Biết, Và Ngài Quan Tâm
Mục Sư Rick Warren

“Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” (Thi thiên 103:13 BTT)

Đức Chúa Trời là một người cha quan tâm, yêu thương, giàu lòng thương xót. Ngài yêu bạn nhiều hơn bạn có thể hiểu được từ trước đến giờ. Chúa là tình yêu, và Ngài đã tạo dựng nên bạn để yêu bạn. Ngài yêu bạn trong mọi điều Ngài làm, và lòng thương xót là đặc tính nổi bật nhất của Ngài. Đức Chúa Trời là một người cha quan tâm.

Kinh Thánh trong Thi thiên 103:13 cho biết: “Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy” (BTT). Ngài quan tâm đến mọi điều trong cuộc đời bạn với lòng thương xót.

Hầu hết môn đồ đều là những ngư dân chuyên nghiệp. Một ngày nọ khi họ đi đánh cá, Chúa Giê-xu đã mệt mỏi, nằm cuộn mình ở phía cuối thuyền và ngủ. Một cơn bão xảy đến, lẽ ra điều đó không khiến các môn đồ bận tâm. Là ngư dân, họ đã quen thuộc với những cơn bão. Nhưng đây chắc hẳn là một cơn bão lớn, bởi vì họ trở nên sợ hãi. Con thuyền đang lắc lư, chòng chành, và nước đang chảy vào thuyền. Họ hốt hoảng và đánh thức Chúa Giê-xu để hỏi Ngài một trong những câu hỏi quan trọng nhất trong cuộc sống: “Lạy Chúa, Ngài không quan tâm sao?”

Bạn và tôi luôn đặt câu hỏi đó về Chúa theo hàng nghìn cách khác nhau như: “Lạy Chúa, Ngài có thấy cái báo cáo của bác sĩ đó không? Ngài không quan tâm sao? Ngài có thấy hôn nhân của con rối tung không? Ngài không quan tâm sao? Ngài có thấy số tiền ít ỏi chúng con có trong ngân hàng và tất cả các hóa đơn mà chúng con đã nhận không? Ngài không quan tâm sao? Ngài có thấy các con của con đang gặp khó khăn ở trường như thế nào không? Ngài không quan tâm sao? Chúa ôi, Ngài biết nỗi sợ hãi đang khống chế tâm trí của con, khiến con không thể nào thoát ra. Ngài không quan tâm sao?”

Câu trả lời là có, Đức Chúa Trời có quan tâm. Trong thực tế, Ngài còn quan tâm nhiều hơn bạn quan tâm nữa. Ngài muốn giúp đỡ bạn nhiều hơn là bạn muốn Ngài giúp đỡ bạn nữa. Ngài biết những điều gì sẽ giúp bạn nhiều hơn bạn biết những điều gì sẽ giúp bạn nữa. Ngài biết, và Ngài quan tâm.

“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7 BTT).

Nếu bạn biết và cảm nhận được Cha Thiên thượng của bạn hằng chăm nom thương xót bạn nhiều đến dường nào, thì bạn không thể nào không yêu Ngài. Nếu bạn cảm thấy dường như Chúa cách xa bạn cả triệu dặm, thì đó là vì bạn không hiểu Ngài thật sự là người Cha Thiên thượng luôn chăm sóc bạn. Việc hiểu rõ điều đó là bước đầu tiên để có được sự bình an từ bên trong.

*******
Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=9a45e856e0&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=9a45e856e0&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=9a45e856e0&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick

Phần Suy Gẫm Tỉnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Thảo Luận

Những điều nào trong cuộc sống của bạn hiện đang khiến cho bạn lo lắng, bất an?

Bạn có tin rằng Chúa quan tâm đến những điều bạn đang lo lắng hay không? Tại sao có / Tại sao không?

“Trao” mọi điều lo lắng của bạn cho Chúa nghĩa là gì?