“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Matthew Bridges
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 10
Hợp âm: (E)

Lời Bài Hát

1. Nguyền tụng ngợi Chiên Con thánh, hiến vương miện kể muôn ngàn,
cùng reo vang khúc thiên ca hòa thanh, lấp bao bản hát thế gian;
Khá hát lớn linh hồn hỡi, Chúc Đấng thay người chịu chết,
chúc tán Thánh Vương quân lâm mọi nơi, hát khúc hoan ca bất tuyệt.

2. Nguyền tụng ngợi Vua nhân ái, hiến vương miện rất huy hoàng;
Kìa xem thương tích chơn, tay nào sai, chiếu ra ánh sáng hiển vang!
Những dấu đinh kia lòa chói, khiến mắt thiên binh đều quáng,
trước ánh sáng thánh vết thương bật soi, cúi xuống che mặt phục toàn.

3. Nguyền tụng ngợi Vua an thới, hiến vương miện rất huy hoàng;
Ngài dẹp yên chiến tranh mọi nơi, đất ca xướng Chúa vĩnh an!
Nước Chúa ta lâu dài bấy, phới phới chung quanh bệ thánh.
Hoa trổ ở vết đinh chơn Ngài đây, tỏa ngát hương thơm thiên thành.

4. Nguyền tụng ngợi Vua muôn thuở, hiến vương miện Chúa niên thì,
dựng nên tinh tú, yên định địa cơ, chẳng ai tả nổi đức uy!
Cứu Chúa thay tôi chịu chết, ấy Đấng muôn vật tụng tán,
vinh hiển, oai danh ai hay thuật hết, suốt muôn thu không suy tàn.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tái Sinh có được trinh tiết không?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Tôi nên làm gì nếu không quyết định được mình nên hẹn hò với ai?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5
Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Làm thế nào đến nay là quá xa?
"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. " Phi-líp 2:3