“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Nhà Trên Trời

Nhà Trên Trời
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 402
Ghi chú: