“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca httl viet nam
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Không Chổ Trong Quán

Không Chổ Trong Quán
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 73
Ghi chú: