“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

KHÁT KHAO DÒNG NƯỚC

KHÁT KHAO DÒNG NƯỚC
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Viết lời: Martin Nystrom
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 3
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1.Nhìn nai kia khát khao dòng nước nước mát như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng.
Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.
Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài, vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày.
Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.

2. Lòng con trông mong nơi Ngài như thể nai kia thèm mé nước suối trong ngọt êm. 
Lòng con mong luôn được vào chiêm ngưỡng Chúa Jêsus và đến tôn thờ Ngài.
Chỉ có Chúa Đấng con nương con dựa, và chỉ có Chúa Đấng tâm linh con thờ.
Lòng con luôn mong được vào chiêm ngưỡng Chúa Jêsus và đến tôn thờ Ngài.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.