“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 6
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Cầu xin Chúa thánh, Ngài mau đến trong nơi thánh nầy.
Cầu xin Chúa thánh, Ngài mau đến ngự trên chính tôi.
Cầu xin Cha đem phước thiêng cho tâm hồn giờ đây.
Lòng khiêm cung dâng lên Chúa nay.

Xin ban cho Thánh Linh và khiến tôi được lành.
Và xin Cha dẫn dắt vào lời Ngài trong Kinh Thánh.
Cầu xin Chúa thánh, Ngài mau đến nơi thánh nầy,
lòng khiêm cung dâng lên Chúa nay.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?