“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

CON TIN NƠI NGÀI

CON TIN NƠI NGÀI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 9
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Con tin nơi Ngài hôm nay, chính Chúa hiện diện nơi đây.
Con tin năng quyền Cứu Chúa dẫn dắt chở che chúng con.
Con tin Vua Trời hạ sinh, đã chết thay tội lỗi con.
Vinh quanh danh Ngài là Vua chí thánh đời đời tôn vinh.

Con trọn đời tôn cao danh Ngài Cứu Chúa Jêsus.
Con nguyện luôn tôn vinh, chúc tán Vua của muôn loài.
Con cầu Linh Thánh Chúa đến đây ở với chúng con.
Cho lòng luôn nóng cháy thờ phượng hăng say
.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.