“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

XIN CHA KHIẾN HIỆP MỘT

XIN CHA KHIẾN HIỆP MỘT
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 2/2
Bài số: 15
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Lạy Cha khiến hiệp một bằng Thần Linh yêu thương của Ngài.
Xin dẫn dắt chúng con trong niềm tin thống nhất.
Để thế giới tin rằng Ngài đã sai Con đến đây.
Lạy Cha khiến chúng con nên một thôi
.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?