“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

ĐOÀN DÂN GIAO ƯỚC

ĐOÀN DÂN GIAO ƯỚC
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 16
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Những khi lòng đầy ưu tư chán chường.
Chúa nhân từ đầy quyền năng vô đối.
Ngài nâng bước nắm chắc tôi trong đôi tay năng quyền,
vực tôi thoát khỏi chốn hư vong.

Vững tin rằng, Ngài luôn luôn ở cùng,
chúng ta là đoàn dân giao ước.
Bàn tay Chúa sẽ dắt đưa ta qua bao con đường
trong mỗi bước trần thế thăng trầm.

Không chi che khuất ánh sáng rạng ngời nơi Thượng Thiên.
Không ai ngăn lối Cứu Chúa ngự vào trong lòng ta.
Ta mau rao báo khắp chốn tình yêu Chúa ban cho
bằng quyền năng trong danh Jêsus Christ.

Truyền bá phúc âm cho mọi nơi.
Người ơi chúng ta dân thuộc Thiên quốc.
Làm chứng mãi mãi về Cứu Chúa yêu thương,
từ nay đến ngày Chúa lai hồi
.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người chồng?
"đoạn, Ngài bỏ vua đó, lại lập Đa-vít làm vua, mà làm chứng về người rằng: Ta đã tìm thấy Đa-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. " Công-vụ 13:22