“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

KẾT CHÚNG CON LÀM MỘT

KẾT CHÚNG CON LÀM MỘT
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 18
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Hôm nay chúng con dâng Ngài Chúa ôi, đến viếng thăm dân tộc con.
Hiệp lại trong mỗi tấm ḷòng để vinh hiển Chúa tỏa soi qua chúng con.
Người người sẽ biết Ngài, là chính Vua Jêsus Christ!

Cùng hiệp nhau nơi đây hòa tiếng ca ngợi tôn vinh.
Cùng nhau tay trong tay hiệp sức rao truyền danh Cha.
Chúa ơi nguyện hiệp nhất, mọi chúng con trong danh Ngài.
Nguyện tình yêu của Chúa kết chúng con làm một.

2. Nay anh với tôi, ta cùng chúc tôn Jêsus khắp trần gian 
và giờ đây chúng con xin Ngài làm cho chúng con nên một trong Ngài.
Người người sẽ biết Ngài, là chính Vua Jêsus Christ!


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành nên phản ứng thế nào khi sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu?
"và một tên là Ê-li-ê-se, vì người lại có nói: Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi đã vùa giúp và giải cứu tôi khỏi gươm Pha-ra-ôn. " Xuất Ê-díp-tô Ký 18:4
Điều gì có nghĩa là một người vợ được cho là một người giúp đỡ / giúp đỡ gặp gỡ?
"Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người nầy thể nầy, kẻ kia thể khác. " I Cô-rinh-tô 7:7