“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

NGUYỆN DANH CHÚA LUÔN ĐƯỢC TÔN CAO

NGUYỆN DANH CHÚA LUÔN ĐƯỢC TÔN CAO
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 26
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Lạy Cha thánh con xin dâng lên, lời ca chúc tôn Cha nơi rất cao.
Lòng vui sướng Chúa ở trong con. Ngài đã đến để ban ơn cứu con.
Chúa đã đến thế gian tìm con để dắt đưa con.
Nơi cây gỗ Chúa đã chịu thay chết thay cho con.
Nơi hang tối Chúa đã phục sinh, vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai.
Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.
ư


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.