“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

TÔN CAO DANH GIÊ-XU

TÔN CAO DANH GIÊ-XU
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 37
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Jêsus xin dâng lên Ngài lời chúc tôn.
Jêsus ngợi khen danh Chúa trên trời.
Kìa khắp đất hào nhịp với cả Thiên đàng,
tụng ca danh Vua Jêsus vượt trên muôn danh.
Ta nên khiêm cung mau mau lại quỳ xuống trước ngai,
và dâng lên Vua quy vinh hiển cho Ngài.
Hầu cho nghe danh Jêsus mọi gối thảy đều quỳ xuống trước Ngài,
miệng môi xưng Jêsus là Vua muôn Vua.
Nào ta hãy hát, hát xướng danh Chúa trên trời.
Ngài được tôn cao, hiển vinh quyền oai.
Nào ta hãy hát, hát xướng danh Chúa trên trời.
Ngài được tôn cao, hiển vinh quyền oai con Đức Chúa Trời.
Ấy Jêsus Christ muôn đời
.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.