“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

LỚN BẤY DUY NGÀI

LỚN BẤY DUY NGÀI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 50
Hợp âm: (A)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng.
Cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ.
Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ,
khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ.

Hồn ngợi khen Chúa Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.
Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài.
Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.
Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

2. Khi tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực thẳm,
suối róc rách reo hoà tấu khúc ca êm đềm.
Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh,
ríu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình.

3. Tâm tư ưu sầu im nghe năm tháng vẫn nhẹ lướt.
Bối rối đắn đo tìm ý nghĩa cho cuộc đời.
Bao nhiêu tháng ngày trôi qua trong kiếp sống thờ ơ,
cúi xuống khẩn xin Thượng Đế dắt tôi trọn đường.

Lòng nài xin Chúa giúp chính tôi biết rõ Ngài.
Chúa Đấng siêu việt, quyền bính vô cùng.
Lòng nài xin Chúa giúp chính tôi rõ tận tường.
Ban tình yêu thương, sức sống tràn tuôn.

4. Tâm tôi suy niệm Cha sai Con giáng thế chịu chết,
đã chẳng tiếc Con, Ngài phó cả cho tôi rồi.
Ôi ơn sâu rộng xưa tôi đâu nghĩ đến dường ấy,
Chúa chết huyết tuôn vì gánh thế tôi muôn tội.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tính tích cực độc hại là gì?
"Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. " Giê-rê-mi 31:3
Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Một tín đồ Tin Lành có được phép có bạn đời mà không có hôn nhân dân sự không?
"tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Aáy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. " Công-vụ 11:26
Bạn có thể cho tôi một số lời khuyên về mối quan hệ Tình Lành được không?
"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. " Phi-líp 4:6
Kinh thánh nói gì về ly dị và tái hôn?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16