“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

DANH CAO QUÝ

DANH CAO QUÝ
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 54
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Chúa Thánh trời cao, danh Chúa soi rạng ngời muôn đời.
Tiếng suy tôn vang dậy khắp nơi nơi trần gian.
Luồng vinh quang lan khắp khung trời, vượt mọi tinh tú thật xa.
Tiếng suy tôn vang dậy khắp nơi nơi bầu trời.

Và khi nghĩ đến những dải ngân hà, tinh tú với các hành tinh, 
không biết có bao giờ Chúa thấy thân phận tôi?
Mà sao Chúa nắm lấy bàn tay này?
Tình yêu Chúa thắm thiết lạ thay!
Chúa thật là nguồn yêu thương từ nay đến mãi sau.

Chúa Thánh trời cao, danh Chúa soi rạng ngời muôn đời. 
Tiếng suy tôn vang dậy khắp nơi nơi trần gian. 
Luồng vinh quang lan khắp khung trời, vượt mọi tinh tú thật xa. 
Tiếng suy tôn vang dậy khắp nơi nơi bầu trời.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào là quá trẻ để có một mối quan hệ lãng mạn?
"Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. " I Ti-mô-thê 4:12
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Cơ đốc nhân có nên sử dụng dịch vụ hẹn hò để tìm bạn đời không?
"để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, " Ê-phê-sô 3:18