“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 65
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Lòng con cúi dâng lên Cha lời xướng ca với bao nhiêu tâm tình thiết tha.
Vì danh Cha cao sang tôn nghiêm ngàn năm tôn quý.
Lòng con cúi dâng lên Cha lời tán dương với tất cả chân tình mến thương.
Vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm ngàn năm vĩnh an.

2. Lòng con đến bên ngôi Cha đầy hiển vinh với yêu thương hy vọng, đức tin. 
Vì danh Cha cao sang tôn nghiêm ngàn năm tôn quý.
Lòng con hát ca suy tôn lòng ái nhân. Cảm ơn danh cao vời đức ân.
Vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm ngàn năm vĩnh an.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.