“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

CẤT TIẾNG CA VANG

CẤT TIẾNG CA VANG
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 2/4
Bài số: 70
Hợp âm: (G)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Cất tiếng ca vang thánh thay là Chúa.
Cất tiếng ca vang phước ân thuộc Ngài.
Cất tiếng ca vang kính khen Jêsus.
Cất tiếng ca vang chúc tôn danh Ngài.
Lạ lùng thay công việc của Chúa, kỳ diệu thay đường lối của Ngài.
Lạ lùng thay công việc của Chúa, kỳ diệu thay đường lối của Ngài.

2. Cất tiếng ca vang đến ngôi trời cao. 
Chúa Đấng vinh quang hãy mau ca ngợi.
Hỡi Chúa con dâng khúc ca lòng con,
chúc tán Ba ngôi hiển vinh muôn đời.
Lạ lùng thay khi gần bên Chúa, lòng ngập bao hạnh phước vui mừng.
Lạ lùng thay ơn lành của Chúa, trọn đời con nguyện chúc tôn Ngài.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tại sao Đức Chúa Trời cho phép chế độ đa thê / cố chấp trong Kinh thánh?
"Người có bảy trăm hoàng hậu, và ba trăm cung nữ; chúng nó bèn làm cho người trở lòng. " I Các Vua 11:3
Có sai khi một Cơ đốc nhân có bạn cùng phòng khác giới không?
"Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. " I Cô-rinh-tô 6:18
Làm thế nào tôi có thể vượt qua cảm giác bị từ chối?
"Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, " Ê-phê-sô 1:3