“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

CUNG KÍNH TÔN VINH

CUNG KÍNH TÔN VINH
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 80
Hợp âm: (Em)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Họp lai đây cung kính hát tôn vinh Ngài là Chúa Giê-hô-va toàn thế gian.
Toàn quyền toàn năng bất biến trong vũ trụ, tôn vinh Chúa yêu thương, Chúa công bình.
Vinh thay! Thánh thay! Giê-hô-va vô cùng vinh hiển.
Ha-lê-lu-gia! Tôn vinh Giê-hô-va Vua đời đời.

2. Nào cùng nhau ta lớn tiếng hát vui mừng, dâng lên Jêsus muôn lời chúc tôn. 
Thờ phượng bằng tâm linh vỗ tay cho đều, tôn cao Jêsus danh thật diệu kì.
Tôn vinh, chúc tôn, Jêsus Đấng con hằng yêu quý! Ha-lê-lu-gia!
Tôn cao Jêsus danh thật diệu kì.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.